Νομικές σημειώσεις

Παρουσίαση του ιστοτόπου

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Νόμου 2004-575 της 21 Ιουνίου 2004 σχετικά με την Εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία, η ταυτότητα των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία και τον έλεγχο του ιστοτόπου https://www.qioz.frr καθίσταται απολύτως σαφής στους χρήστες του.

Εκδότης

Ο ιστότοπος https://www.qioz.fr βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ile-de-France Region.

Διεύθυνση:

Regional Council Ile-de-France, οδός Simone Veil 2, 93400 Saint-Ouen

Τηλέφωνο: +33 (0) 1 53 85 53 85

Τοπική αρχή εγγεγραμμένη στα μητρώα της SIRET υπό τον αριθμό: 237 500 079 00015.

Intra Community ΑΦΜ: FR38237500079.

Διευθυντής έκδοσης: Valérie PECRESSE, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Ile-de-France.

Φιλοξενία

Amazon Web Services

https://aws.amazon.com/fr/contact-us/

Συντελεστές

Ανάπτυξη:

ENTERTAINMENT LEARNING SAS

75 rue de Lourmel 75015 Paris

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία: Αυτός ο Ιστότοπος έχει αναπτυχθεί με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου DRUPAL.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από το Χρήστη όταν δημιουργεί ένα λογαριασμό.

Για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από το Ile-de-France Region και παρουσιάζονται / πωλούνται μονάχα από τρίτες εταιρείες στις οποίες ο Χρήστης έχει πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστοτόπου, δεν φέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ευθύνη το Region Ile-de-France. Ο Χρήστης καλείται να διαβάσει τις προϋποθέσεις αυτών των υπηρεσιών όπως αυτές διατυπώνονται από τις τρίτες εταιρείες υπό πλήρη ευθύνη τους.

Exercise of rights relating to electronic files

This Site requires the use of cookies. By browsing this Site, you agree that cookies may be placed on your device. The use of cookies is detailed in our Personal Data Management Policy

Σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, κάθε Χρήστης που έχει παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα μέσω αυτού του ιστοτόπου έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων του/της, καθώς και το δικαίωμα να αντιτεθεί σε ή να επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση στην οποία αυτά υπόκεινται. Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να καθορίσει τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων του/της. Για να το πράξει αυτό, ο χρήστης χρειάζεται απλώς να αιτηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνοντας το επώνυμό του, το όνομά του και τη διεύθυνσή του: donnees-personnelles@iledefrance.fr , ή εναλλακτικά ταχυδρομικώς, υπόψιν του Directorate of Strategy and Territories / Pole Economic Development, Employment and Training / Ile-de-France Region, οδός Simone Veil 2, 93400 Saint-Ouen. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό ταυτότητας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που διαδίδονται σε αυτόν τον Ιστότοπο με πρωτοβουλία των Χρηστών για την παροχή των Υπηρεσιών του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι' αυτούς τους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά ύστερα από ρητή σας συναίνεση σχετικά με την παρακολούθηση της μαθητικής δραστηριότητας των χρηστών, τη συλλογή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Citizen Relationship Management (CRM), την αποστολή του newsletter, και την αποστολή μίας ανώνυμης έρευνας ικανοποίησης. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μονάχα για την πλήρωση ενός συμβολαίου σχετικά με τη δωρεάν διάθεση μίας πλατφόρμας εκμάθησης ξένων γλωσσών για ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και άνω.

Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό χρήστη στον Ιστότοπό μας, τα ακόλουθα δεδομένα, καταγράφονται ώστε να παρέχεται η ζητούμενη υπηρεσία (δηλαδή, η εκμάθηση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών):

- Φύλο,

- Ταχυδρομικός Κώδικας,

- Ηλικιακή Κατηγορία (15-25 ετών, 26-59 ετών, άνω των 60 ετών),

- Επαγγελματική Κατηγορία,

- Τομέας Απασχόλησης,

- Δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη, κωδικός, e-mail, διεύθυνση IP κατά την πρώτη σύνδεση),

- Δεδομένα από τρίτες εφαρμογές κατά την πρώτη σύνδεση

(LinkedIn)

- Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας,

- Μαθητικά κίνητρα,

- Διαδικτυακοί πίνακες για την ανάλυση της απόδοσης της υπηρεσίας.

Αυτά τα δεδομένα παρέχονται από Χρήστες οι οποίοι αποδέχονται δημιουργώντας ένα λογαριασμό στον Ιστότοπο, εθελοντικά και συγκεκριμένα, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και επιτρέπουν την επεξεργασία των δεδομένων τους από το Ile-de-France Region.

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός του πλαισίου των κανονισμών προστασίας δεδομένων, είναι το Ile-de-France Region, του οποίου τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην οδό Simone Veil 2, στο Saint-Ouen (93400), με τα στοιχεία αυτού να είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς αυτού του εγγράφου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

dpo@iledefrance.fr

Μονάχα αντιπρόσωποι του Ile-de-France Region και οι παροχείς υπηρεσιών που χρησιμοποιεί - απαριθμούνται παρακάτω - έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας ώστε να σας αποστέλλουν το newsletter, να αποκρίνονται στα μηνύματα που στέλνονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου μας, να σας μεταφέρουν την ανώνυμη έρευνα ικανοποίησης, να αντιμετωπίζουν τα παράπονά σας, να παρακολουθούν τη μάθησή σας, και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός Unique Contact Reference System (RCU) μέσα στα πλαίσια του Citizen Relationship Management (CRM) και να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας επιτρέπεται αποκλειστικά στους ακόλουθους φορείς:

HUMENSIS SAS, επικεφαλής των παιδαγωγικών.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

Τηλέφωνο: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Επικεφαλής της Τεχνικής Ομάδας

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, που προετοιμάζει πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

Τηλέφωνο: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, επικεφαλής του οικονομικού ελέγχου της πλατφόρμας.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

Τηλέφωνο: 01 47 00 92 86

ACCESS42, επικεφαλής του ελέγχου προσβασιμότητας της πλατφόρμας.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

Τηλέφωνο: 09 72 45 06 14

LinkedIn, που επιτρέπει στους χρήστες να εγγραφούν στην πλατφόρμα.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, που διαχειρίζεται την ανάλυση της απήχησης του Ιστοτόπου.

https://matomo.org/contact/

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από το Ile-de-France Region στους εξυπηρετητές (servers) του με σκοπό την επεξεργασία αυτών για την παροχή των Υπηρεσιών. Διατηρούνται μονάχα για το διάστημα που απαιτούν οι στόχοι για τους οποίους συλλέγονται, δηλαδή για τρία (3) έτη, πριν διαγραφούν.

Με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης του Ιστοτόπου και της εξατομίκευσης της εμπειρίας του Ιστοτόπου για το Χρήστη, το Ile-de-France Region χρησιμοποιεί cookies και αρχεία καταγραφής. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου, των λογαριασμών των χρηστών και την παροχή των υπηρεσιών του. Η χρήση των cookies μπορεί να απενεργοποιηθεί αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του διαδικτυακού φυλλομετρητή.

Όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έχουν παρθεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της κρυπτογράφησης, της ανωνυμίας, και την εφαρμογή διαδικασιών υλικής ασφάλειας. Σε προσωπικό και συνεργάτες στο Ile-de-France Region επιβάλλονται αυστηρές μέθοδοι εργασίας και μέτρα όπως όροι στα συμβόλαιά τους σχετικά με την εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης και της διαγραφής, καθώς και το δικαίωμα τη αντίθεσης σε ή της επιβολής περιορισμών στην επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα τους. Επίσης έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων τους. Για να το πράξουν αυτό, αρκεί να αιτηθούν στο donnees-personnelles@iledefrance.fr , γνωστοποιώντας το επώνυμό τους, το όνομά τους τη διεύθυνσή τους και να παρέχουν αποδεικτικό ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις Υπηρεσίες μας παρέχονται στην Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων μας

Οι παρεχόμενες πληροφορίες

Το υλικό που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές εάν υπάρξουν μεταβολές στη νομοθεσία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θεωρείται πρέπον. Η εκδοτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου.

Παρ'όλη την προσοχή μας, ο Ιστότοπος ενδέχεται να έχει ανακρίβειες, ελαττώματα στις αναβαθμίσεις του, ή λάθη.

Οι Χρήστες του Ιστοτόπου μπορούν να αναφέρουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, λάθη, ή διορθώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση: info@qioz.fr

Η ύπαρξη ενός συνδέσμου από τον Ιστότοπο QIOZ προς άλλον ιστότοπο δεν αποτελεί επικύρωση εκείνου του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του. Εναπόκειται στο χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτήν την πληροφορία με επιφυλακτικότητα και κριτική σκέψη. Η ευθύνη του εκδότη δεν καλύπτει πληροφορίες, απόψεις και προτάσεις που διατυπώνονται από αυτούς τους τρίτους φορείς.

Η δημιουργία ενός συνδέσμου υπερκειμένου μέσα στο περιεχόμενο του QIOZ απαιτεί ρητή, και γραπτή άδεια από το Ile-de-France Region. Σε κάθε περίπτωση, σύνδεσμοι από ιστοτόπους που δημοσιεύουν περιεχόμενο αμφιλεγόμενης, πορνογραφικής, ή ξενοφοβικής φύσης, και ιστοτόπους αντίθετους με την αξιοπρέπεια ή την ηθική και τους ισχύοντες κανονισμούς, απαγορεύονται. Το Ile-de-France Region ενδέχεται να αφαιρέσει αυτήν την άδεια και να διαγράψει το σύνδεσμο εάν δεν τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία ή αν ο σύνδεσμος δεν ακολουθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ο σύνδεσμος πρέπει να υποδεικνύει ξεκάθαρα τη φύση του περιεχόμενου καθώς και την ακριβή διεύθυνση της σελίδας.

Κάθε χρήση συνδέσμων προς την πλατφόρμα για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύεται.

Άδεια δικαιωμάτων χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων

Ολόκληρος ο Ιστότοπος υπόκειται στη Γαλλική και την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας, τόσο σχετικά με τη μορφή του (επιλογή σχεδιασμού, υλικών, μέσα πρόσβασης σε δεδομένα, οργάνωση δεδομένων...) και σχετικά με κάθε στοιχείο του περιεχομένου του (κείμενα, εικόνες, κ.λπ.).

Η αναπαραγωγή όλου η τμήματος του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που μπορούν να κατεβάσουν οι χρήστες και εικονογραφικών και φωτογραφικών αναπαραστάσεων απαγορεύεται αυστηρά εκτός ύστερα από ρητή άδεια του Ile-de-France Region.

Οποιαδήποτε δικτύωση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή όλου ή τμήματος αυτού του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και μερική, ή σε οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς ρητή άδεια του Ile-de-France Region.

Η παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματός του αποτελεί ποινικό αδίκημα πλαστογράφησης (Άρθρα L.335-1 έως 335-10 του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και ενδέχεται να τιμωρηθεί με ποινή κάθειρξης τριών ετών και πρόστιμο 300.000 ευρώ.