Jogi nyilatkozat

A honlap megjelenítése

A 2004. június 21-i, a Digitális Gazdaság iránti Bizalomról szóló 2004-575. számú törvény 6. cikkével összhangban a https://www.qioz.fr honlap kivitelezésében és felügyeletében résztvevő különféle szervezetek kiléte a honlap felhasználói számára egyértelműen kiderül.

Kiadó

A https://www.qioz.fr honlapot az Ile-de-France régió kezeli.

Cím:

Ile-de-France Regionális Tanács - 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

Telefon: +33 (0) 1 53 85 53 85

Területi hatóság regisztrálva a SIRET-nél az alábbi számon: 237 500 079 00015.

Közösségi ÁFA-azonosító: FR38237500079.

Kiadásért felelős igazgató: Valérie PECRESSE, az Ile-de-France Regionális Tanács elnöke.

Tárhely

Amazon Web Services

https://aws.amazon.com/fr/contact-us/

Stáb

Fejlesztés:

ENTERTAINMENT LEARNING SAS

75 rue de Lourmel 75015 Paris

Alkalmazott technológia: Ez a Honlap a DRUPAL tartalomkezelő rendszeren alapul.

Felhasználási feltételek

Jelen Felhasználási feltételeket a Felhasználónak el kell fogadnia a fiók létrehozásakor.

Azok a szolgáltatások, amelyeket nem az Ile-de-France régió nyújt, és amelyeket kizárólag harmadik félként jelen lévő cégek nyújtanak / értékesítenek, és amelyekhez a Felhasználó e Honlapról fér hozzá, semmifajta indokból nem képezik az Ile-de-France régió felelősségét. A Felhasználó számára javasolt e szolgáltatások feltételeinek elolvasása, amelyeket az érintett cégek tesznek közzé interneten teljes felelősségük tudatában.

Az elektronikus fájlokhoz kapcsolódó jogok gyakorlása

Ez a Honlap cookie-k (sütik) használatát kívánja meg. E Honlap böngészésével ön elfogadja, hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén. A cookie-k használatát részletesen ismerteti Adatkezelési tájékoztatónk

Az adatvédelmi szabályozással összhangban minden olyan Felhasználó, aki személyes adatot bocsátott rendelkezésre e honlapon keresztül, jogosult adataihoz hozzáférni, azokat korrigálni és törölni, valamint jogosult a kezelésüket kifogásolni vagy kezelésük korlátozásáért folyamodni. A felhasználónak szintén joga van meglévő adatai hordozhatóságához. E célból a felhasználó egyszerűen eljuttathatja kérését vezeték- és keresztneve, valamint címe megadásával a következő email-címre: donnees-personnelles@iledefrance.fr , vagy postai úton ide: Directorate of Strategy and Territories / Pole Economic Development, Employment and Training / Ile-de-France Region, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen. A kérelemhez csatolni kell a személyazonosság igazolását.

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó kezdeményezéséből a Szolgáltatások teljesítésére átadott személyes adatok kizárólag erre a célra kerülnek felhasználásra. Adatait kizárólag az ön jóváhagyása alapján használjuk a felhasználók tanulási tevékenységének nyomon követése, az email-címek lakossági kapcsolatkezelési (CRM) rendszeren keresztüli begyűjtése, a hírlevél eljuttatása, valamint anonim elégedettségi felmérés lebonyolítása vonatkozásában. Adatait kizárólag a 15 évnél idősebbek számára rendelkezésre álló idegennyelvi tanulási felület ingyenes biztosítására vonatkozó szerződés teljesítéséhez használjuk fel.

Az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük, amikor a Szolgáltatás igénybe vétele céljából fiókot hoznak létre:

- Nem

- Irányítószám

- Életkor-kategória (15-25 éves, 26-59 éves, 60. évét betöltött)

- Szakmai kategória

- Tevékenységi terület

- Bejelentkezési adatok (felhasználónév, jelszó, email-cím, IP-cím az első kapcsolódáskor)

- Harmadik féltől származó alkalmazás adatai az első kapcsolódáskor (LinkedIn)

- Nyelvtudás szintje

- Tanulási motivációs tényezők

- Online kezelőpultok az eszköz teljesítményének elemzésére

Ezeket az adatokat azon Felhasználók bocsátják rendelkezésre, akik a Honlapon fiók létrehozásával önként és kifejezetten elfogadják jelen Felhasználási feltételeket, és engedélyezik az Ile-de-France régió számára az adatok kezelését.

Az adatvédelmi szabályozások értelmében az ön adatainak kezeléséért felelős szerv az Ile-de-France régió, amelynek székhelye a 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen (93400) cím alatt található, és amely elérhető a fenti célból a következő email-címen: dpo@iledefrance.fr

Kizárólag az Ile-de-France régió és az általa igénybe vett - alábbiakban említett - szolgáltatók képviselői férhetnek hozzá az ön adataihoz:

HUMENSIS SAS, a pedagógiai rész felelőse.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Párizs, Franciaország

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, műszaki csapatvezető

75 rue de Lourmel - 75015 Párizs, Franciaország

GLOBAL EXAM SAS, amely felkészít a nyelvvizsgákra.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Franciaország

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, a felület funkcionális auditora.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Párizs, Franciaország

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, a felület akadálymentességi auditora.

102, rue des Poissonniers - 75018 Párizs, Franciaország

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, amely lehetővé teszi a felhasználók regisztrációját a felületen.

37 rue du Rocher - 75008 Párizs, Franciaország

MATOMO, amely lehetővé teszi a Honlap látogatóinak elemzését.

https://matomo.org/contact/

A személyes adatokat az Ile-de-France régió a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési célból a szerverein tárolja. Kizárólag a begyűjtését indokló célokhoz szükséges időtartamra kerülnek tárolásra, vagyis három (3) évig, ezután törlésre kerülnek.

A Felhasználó számára a Honlap használatának megkönnyítése és a Honlap nyújtotta élmény személyre szabása érdekében az Ile-de-France régió cookie-kat (sütiket) és naplófájlokat alkalmaz. Ezek a cookie-k a Honlap és a felhasználói fiókok megfelelő működéséhez, valamint a kínált szolgáltatások végrehajtásához használatosak. A cookie-k használata letiltható az internetes böngésző beállításainak módosításával.

Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megtettünk a személyes adatok védelmére, ideértve a titkosítást, anonimizálást, valamint a fizikai biztonsági eljárások életbe léptetését. Az Ile-de-France régió alkalmazottai és beszállítói számára szigorú munkamódszerek vannak előírva a biztonság és adatvédelem vonatkozásában, ideértve a szerződéses titoktartási kötelezettséget.

Az érintett személyek - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozással összhangban - jogosultak adataikhoz hozzáférni, azokat korrigálni és törölni, valamint jogosultak az adatok kezelését kifogásolni vagy korlátozni. Szintén joguk van a meglévő adataik hordozhatóságához. E célból elegendő a kérést eljuttatni a donneespersonnelles@iledefrance.fr címre, az üzenetben megadva a felhasználó vezeték- és keresztnevét, lakcímét, valamint személyazonosságát igazolni.

A személyes adatoknak a Szolgáltatások biztosításával kapcsolatos kezelésére vonatkozó további információ megtalálható az Adatkezelési tájékoztatónkban.

A nyújtott információk

A jelen Honlapon elérhetővé tett tartalom információs célokra áll rendelkezésre, és módosulhat a törvénykezési vagy szabályozási változások függvényében, illetve bármely egyéb szükségesnek ítélt okból. A szerkesztői csapat fenntartja a jogot arra, hogy jelen Honlap tartalmát módosítsa vagy korrigálja.

A Honlap a legnagyobb gondosság ellenére is tartalmazhat pontatlanságokat, frissítési hiányosságokat és hibákat.

A Honlap felhasználói a hiányosságokat, hibákat és korrigálási javaslataikat megírhatják a következő email-címre: info@qioz.fr

A(z) QIOZ Honlapról egy másik honlapra mutató hivatkozás megléte nem jelenti annak a honlapnak vagy tartalmának támogatását. A felhasználó felelőssége, hogy ezt az információt megfelelő ítélőképességgel és kritikus gondolkodással használja fel. A kiadó nem tehető felelőssé e harmadik felek által megfogalmazott információk, vélemények és ajánlások miatt.

A QIOZ honlap tartalmára mutató hiperszöveges hivatkozás létesítéséhez az Ile-de-France régió kifejezett, előzetes írásos jóváhagyása szükséges. Minden esetben tilos olyan honlapról hivatkozni, amely ellentmondásos, pornográf vagy idegengyűlölő jellegű tartalmat publikál, illetve amelynek tartalma ellentétes a jó ízléssel és közerkölccsel, valamint a hatályos törvényekkel. Az Ile-de-France régió bármikor visszavonhatja jóváhagyását és törölheti a hivatkozást, amennyiben az nem felel meg a vonatkozó törvényi szabályozásnak, vagy ha a hivatkozás nem felel meg a Felhasználási feltételeknek.

A hivatkozásnak egyértelműen jeleznie kell a tartalom jellegét, valamint az oldal pontos címét.

A felületre mutató bármilyen hivatkozás üzleti és reklámcélú alkalmazása tilos.

A használati és szerzői jogokra vonatkozó engedély

A teljes Honlap a szerzői jogokra és szellemi tulajdonra vonatkozó francia és nemzetközi törvények hatálya alá esik, mind kialakítása (design-döntések, anyagok elrendezése, adatokhoz hozzáférés módja, adatok elrendezése ...), mind egyes tartalmi elemei tekintetében (szövegek, képek stb.).

Jelen Honlap egészének vagy egy részének bármely reprodukciója - ideértve a letölthető dokumentumokat, valamint az ikonográfiai és fényképes megjelenítéseket - szigorúan tilos, kivéve ha azt az Ile-de-France régió kifejezetten engedélyezte.

Jelen Honlap egészének vagy egy részének sugárzása, továbbadása, reprodukciója bármilyen - akár csak részleges - formában, és bármifajta eszközön szigorúan tilos az Ile-de-France régió kifejezett engedélye nélkül.

Bármely jogának megsértése hamisítás bűncselekményének minősül (a szellemi tulajdonra vonatkozó törvény L.335-1 - 335.10 cikkei alapján), és hároméves börtönbüntetéssel, illetve 300.000 eurós bírsággal büntethető.