Dasar pengurusan data peribadi QIOZ

Platform QIOZ berhasrat membangunkan hubungan kepercayaan dengan pengguna, kedua-dua orang dewasa dan kanak-kanak di bawah umur.

Kami mengingatkan anda bahawa undang-undang menetapkan usia dewasa berangka adalah pada umur 15 tahun. Selaras dengan Artikel 7-1 Undang-undang No. 18-17 bertarikh 6 Januari 1978 mengenai komputer, fail dan kebebasan, seorang kanak-kanak dari umur 15 tahun boleh secara bebas bersetuju dengan kegunaan data peribadinya.

Maklumat peribadi yang anda kongsi dengan kami adalah selamat untuk memberi anda perkhidmatan yang terbaik.

Tujuan dasar perlindungan data peribadi ini adalah untuk memberitahu anda tentang cara kami memproses data anda.

1. Nama dan alamat entiti yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data

Entiti yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data anda, mengikut erti peraturan perlindungan data, adalah Wilayah Ile-de-France, yang terletak di 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), tersedia untuk tujuan dokumen ini di alamat e-mel berikut:

dpo@iledefrance.fr

2. Nama dan alamat pegawai perlindungan data

Pegawai Perlindungan Data Wilayah Ile-de-France adalah Manuel BEGUIER, boleh dihubungi di: dpo@iledefrance.fr

3. Tujuan pemprosesan data

Data yang dikumpul digunakan untuk mengikuti pengalaman pembelajaran para pelajar, iaitu semua penduduk Ile-de-Paris yang berumur 15 dan ke atas, dan menilai perkhidmatan ini.

Tiada data digunakan untuk tujuan komersial, pengiklanan atau pemasaran.

Penggunaan data juga mengejar objektif sekunder berikut:

- Untuk memastikan bahawa Pengguna berada di Wilayah Ile-de-France semasa pendaftaran terima ksih kepada pengiktirafan alamat IPnya pada sambungan pertama;

- Untuk mengenal pasti jabatan kediaman pengguna dengan memasukkan poskodnya;

- Untuk memastikan pedagogi susulan pelajar melalui penciptaan profil pengguna melalui pengenalan nama pengguna, dan untuk membolehkan peringatan dihantar melalui e-mel;

- Untuk menyesuaikan kandungan dan memastikan bahawa Pengguna berusia sekurang-kurangnya 15 tahun, dengan mengumpul data pada kumpulan umur;

- Untuk menyesuaikan kandungan kepada pengguna dengan mengumpulkan kategori profesional, sektor aktiviti dan motivasi pembelajaran;

- Untuk mengikuti perkembangan pelajar melalui penghantaran kaji selidik kepuasan tanpa nama.

4. Asas undang-undang untuk pemprosesan data

Kami menggunakan data anda hanya berasaskan persetujuan anda mengenai pemantauan pengalaman pembelajaran pengguna, pengumpulan e-mel anda melalui sistem Pengurusan Hubungan Citizen (CRM), penerimaan surat berita, dan penerimaan kaji selidik kepuasan tanpa nama.

Kami menggunakan data anda hanya untuk melaksanakan kontrak mengenai ketersediaan pembelajaran bahasa asing percuma bagi orang yang berumur lebih dari 15 tahun.

5. Prosedur untuk memproses data peribadi

Hanya wakil Wilayah Ile-de-France dan penyedia perkhidmatan yang digunakan - yang disenaraikan di bawah ini - mempunyai akses kepada data anda untuk menghantar surat berita kepada anda, untuk membalas mesej yang dihantar melalui borang hubungan Laman kami, untuk menghantar kepada anda kaji selidik kepuasan tanpa nama, untuk mengambil kira aduan anda, untuk memantau pembelajaran anda, dan untuk menyumbang kepada penciptaan Sistem Rujukan Hubungan Unik (RCU) dalam rangka Pengurusan Hubungan Citizen (CRM) dan untuk menawarkan anda perkhidmatan terbaik.

Akses kepada data anda hanya dikongsi dengan entiti berikut:

HUMENSIS SA, yang bertanggungjawab terhadap pedagogi.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Ketua Pasukan Teknikal

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, yang menyediakan untuk pensijilan bahasa.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, yang bertanggungjawab terhadap audit fungsi platform.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, yang bertanggungjawab terhadap audit aksesibiliti platform.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, yang membolehkan pengguna mendaftar di platform.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, yang membolehkan analisis audien Laman ini.

https://matomo.org/contact/

Data peribadi disimpan oleh Wilayah Ile-de-France pada pelayannya untuk memprosesnya untuk penyediaan Perkhidmatan. Ia disimpan hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun, sebelum pemadaman.

Apabila kami mengumpulkan data peribadi tambahan, anda akan dimaklumkan melalui e-mel. Terma dan Syarat Penggunaan Umum, Notis undang-undang, serta Dasar Pengurusan Data Peribadi akan diubahsuai dan disesuaikan dengan sewajarnya.

6. Hipotesis pemprosesan data

6.1 Akaun pengguna anda

Dengan mencipta akaun pengguna pada Laman QIOZ, Pengguna menerima terma kontrak seperti yang diperuntukkan di dalam Terma dan Syarat Penggunaan Umum untuk pemprosesan datanya. Ini digunakan untuk membolehkan Pengguna memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan dan ciri yang ditawarkan oleh Laman Web ini.

Apabila anda mencipta akaun pengguna di Laman kami, data berikut direkodkan untuk melaksanakan perkhidmatan yang diminta (iaitu, belajar satu atau lebih bahasa asing):

- Jantina,

- Poskod,

- Kumpulan umur (15-25 tahun, 26-59 tahun, lebih 60 tahun),

- Kategori profesional,

- Kawasan aktiviti,

- Data log masuk (nama pengguna, kata laluan, e-mel, alamat IP pada sambungan yang pertama),

- Data dari aplikasi pihak ketiga pada sambungan pertama

(LinkedIn)

- Tahap kemahiran bahasa,

- Motivasi pembelajaran,

- Papan pemuka dalam talian untuk menganalisis prestasi perkhidmatan.

Kami menggunakan data yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada penciptaan akaun pengguna, semata-mata berdasarkan pelaksanaan kontrak.

6.2 Penerimaan kaji seldik kepuasan kami

Soal selidik kepuasan tanpa nama akan dihantar melalui e-mel setiap 6 bulan kepada mana-mana pelajar aktif dalam tempoh 6 bulan terdahulu.

Soal selidik ini akan memberi tumpuan kepada perasaan kemajuan pengguna ke arah mencapai penguasaan bahasa dalam situasi kehidupan sebenar.

Data peribadi anda dikumpulkan untuk menganalisis prestasi perkhidmatan. Ia disimpan selama tiga (3) tahun dari mula dikumpul, kemudian dipadamkan selama-lamanya.

Data yang dikumpul sebagai sebahagian daripada kaji selidik kepuasan hanya digunakan atas dasar persetujuan anda.

6.3 Penerimaan surat berita kami

Untuk menerima surat berita kami, anda perlu menunjukkan alamat e-mel anda. Pemprosesan data ini adalah berdasarkan persetujuan anda dan hanya bertujuan untuk memaklumkan anda mengenai berita kami.

Untuk pemprosesan data ini, persetujuan anda diminta apabila anda mendaftar, dan diikuti dengan prosedur pengesahan. Rujukan kepada dasar perlindungan data ini juga dibuat.

Kami menghantar surat berita kami melalui HUMENSIS SA, yang terletak di 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France, dengan tahap perlindungan data yang sesuai. Anda akan mendapat maklumat lanjut mengenai pemprosesan data oleh HUMENSIS dengan menulis ke alamat e-mel berikut: dpo@iledefrance.fr

Anda boleh berhenti melanggan dari surat berita kami pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan "hentikan langganan" di bahagian bawah setiap e-mel yang kami hantar kepada anda, atau dengan menghantar e-mel kepada info@qioz.fr

Kami menyimpan data peribadi anda hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun, sebelum penghapusan definitifnya.

Kami menggunakan data yang dikumpulkan dalam surat berita kami hanya atas dasar persetujuan anda.

6.4 Komunikasi melalui borang hubungan

Borang hubungan diletakkan di laman web kami, membolehkan anda berkomunikasi dengan kami.

Untuk tujuan ini, anda perlu menunjukkan gelaran anda, nama akhir, nama pertama dan alamat e-mel dan subjek permintaan anda. Ketepatan alamat dan nombor telefon, atau mana-mana data lain dalam badan mesej, adalah pilihan.

Kami menarik perhatian anda terhadap dasar privasi kami semasa memasuki mesej anda di Laman kami.

Data yang diproses dalam konteks ini dilakukan dengan persetujuan anda dan supaya kami dapat menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin anda miliki.

Data peribadi anda akan dipadam sebaik sahaja ia tidak lagi penting untuk tujuan pengumpulannya, atau apabila keadaan membenarkan kesimpulan dengan pasti bahawa subjek pertukaran kami adalah dijelaskan dengan pasti.

Data yang dikumpul sebagai sebahagian daripada borang hubungan digunakan hanya berdasarkan pelaksanaan kontrak.

6.5 Aduan

Untuk pemprosesan permintaan pengguna, kami menggunakan syarikat HUMENSIS SA, yang terletak di 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France, yang mengurus e-mel dan mengatur pemprosesan mereka.

HUMENSIS memproses nama, kandungan dan maklumat teknikal komunikasi. Ini berlaku sebagai sebahagian daripada pemprosesan data atas permintaan dengan tahap perlindungan data yang sesuai. Anda akan mendapat maklumat lanjut mengenai pemprosesan data oleh HUMENSIS dengan menulis ke alamat e-mel berikut: dpo@iledefrance.fr

Sebarang aduan boleh dihantar kepada kami dengan menghantar e-mel kepada info@qioz.fr

Untuk tujuan ini, anda perlu menunjukkan gelaran anda, nama keluarga, nama pertama dan e-mel, dan juga subjek permintaan anda. Ketepatan alamat dan nombor telefon, atau mana-mana data lain dalam badan mesej, adalah pilihan.

Data yang diproses dalam konteks ini dilakukan dengan persetujuan anda dan supaya kami dapat menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin anda miliki.

Data peribadi anda akan dipadam sebaik sahaja ia tidak lagi penting untuk tujuan pengumpulannya, atau apabila keadaan membenarkan kesimpulan dengan pasti bahawa subjek pertukaran kami dijelaskan dengan pasti.

Kami menggunakan data yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada tuntutan anda hanya berdasarkan prestasi kontrak.

6.6 Susulan pembelajaran anda

Kami juga menghantar e-mel yang berkaitan dengan aktiviti anda di platform kami (e-mel pengesahan dan susulan), melalui penyedia perkhidmatan HUMENSIS SA, yang terletak di 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France.

HUMENSIS menguruskan e-mel pengguna dan mengatur pemprosesan mereka.

HUMENSIS melaksanakan, bagi pihak kami, kandungan dan aspek teknikal komunikasi ini. Ini berlaku sebagai sebahagian daripada pemprosesan data atas permintaan dengan tahap perlindungan data yang sesuai.

Anda akan mendapat lebih banyak maklumat mengenai pemprosesan data

oleh HUMENSIS dengan menulis ke alamat e-mel berikut: dpo@iledefrance.fr

Kami menyimpan data peribadi anda hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun sebelum penghapusan definitifnya.

Data yang dikumpul sebagai sebahagian daripada susulan pembelajaran hanya digunakan berdasarkan persetujuan anda.

6.7 Mengumpulkan e-mel anda sebagai sebahagian daripada Pengurusan Hubungan Citizen (CRM)

E-mel anda dihantar kepada pengawal sistem CRM yang ditempatkan oleh Wilayah Ile-de-France.

Projek CRM Majlis Daerah Ile-de-France, yang dilaksanakan pada 23 Januari 2019, merupakan tujuan utama penciptaan Sistem Rujukan Hubungan Unik (RCU).

Ia juga cuba mendapatkan sub-matlamat berikut:

- Penyatuan dalam repositori data peribadi yang dipegang oleh Wilayah

- Definisi format data tunggal bagi Wilayah ini

- Kemungkinan mana-mana sumber data dalaman atau luaran akan datang untuk dimasukkan ke dalam dan memperkayakan RCU berdasarkan format data tunggal;

- Memperolehi kebenaran penduduk Ile-de-France untuk menggunakan data peribadi mereka dengan penubuhan pusat keutamaan, membolehkan mereka menguruskan data mereka dan langganan mereka kepada topik yang dicadangkan, atau bahkan untuk berhenti sepenuhnya melanggan;

- Penggunaan data RCU melalui pengurus kempen berbilang saluran untuk mengoptimumkan komunikasi dengan penduduk Ile-de-France mengikut keperluan perkhidmatan (kelesuan pemasaran, kos, penyasaran yang relevan ...);

- Pengeluaran papan pemuka untuk memantau keberkesanan tindakan komunikasi dan lebih memahami data;

- Pengemaskinian pangkalan data sumber dengan data RCU melalui aliran maklum balas yang akan dilaksanakan mengikut tadbir urus data yang ditakrifkan oleh pengurusan.

Kami menyimpan data peribadi anda hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun sebelum penghapusan definitifnya.

Kami menggunakan data yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada CRM hanya berdasarkan persetujuan anda.

7. Keselamatan data

Kami melaksanakan langkah-langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi data anda, seperti menubuhkan prosedur keselamatan fizikal dan kawalan akses.

Kami menghendaki ejen kami dan semua pihak ketiga yang bekerja untuk Wilayah ini untuk mematuhi amalan kerja yang ketat dalam bidang keselamatan dan perlindungan maklumat, termasuk kewajipan kontrak di mana mereka berjanji untuk mengekalkan kerahsiaan data. dan melaksanakan langkah-langkah pemindahan data yang ketat.

Data yang dikumpul sebagai sebahagian dari platform pembelajaran QIOZ tidak dipindahkan ke luar Kesatuan Eropah.

8. Kerahsiaan

Data peribadi anda digunakan oleh wakil kami untuk prestasi perkhidmatan yang anda minta dan untuk memperkuat dan memperibadikan komunikasi antara perkhidmatan kami dan anda.

Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, kecuali untuk penyedia perkhidmatan yang dinyatakan secara khusus dalam dasar ini. Komunikasi data kepada penyedia perkhidmatan kami hanya berlaku untuk tujuan tertentu, jika perlu.

Kami tidak memindahkan atau menjual maklumat anda. Kami tidak mendedahkan apa-apa maklumat anda melainkan kami mempunyai persetujuan anda, atau jika ia dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan.

9. Hak-hak anda mengenai pemprosesan data anda

Selaras dengan peraturan perlindungan data peribadi, orang yang dikenalpasti atau boleh dikenalpasti melalui data yang dihantar oleh platform QIOZ mempunyai hak-hak berikut:

- Untuk susulan pembelajaran pengguna, hak untuk mengakses, membetulkan dan memadam data mereka, dan juga hak untuk menentang atau meminta batas penggunaan data tersebut

- Untuk penyediaan platform pembelajaran bahasa asing untuk semua penduduk Ile-de-France yang berusia di atas 15 tahun, hak akses data, pembetulan, bantahan, pembatasan penggunaan dan kemudahalihan.

Untuk bertindak ke atas hak-hak ini ia adalah mencukupi untuk membuat permintaan untuk alamat e-mel yang dinyatakan di dalam artikel 1 atau donnees-personnelles@iledefrance.fr , dengan menentukan nama akhir, nama pertama dan alamat dan untuk mengiringi permintaan anda dengan bukti identiti .

Jawapan kepada permintaan anda akan dihantar secepat mungkin dan dalam masa maksimum tiga puluh (30) hari selepas penerimaan permintaan tersebut.

Di samping itu, orang yang dikenalpasti atau boleh dikenalpasti dengan menggunakan data yang dihantar oleh platform QIOZ mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan jika mereka menganggap bahawa pemprosesan data peribadi mereka merupakan pelanggaran peraturan mengenai perlindungan data, selaras dengan Artikel 77 Peraturan Perlindungan Data Eropah. Anda boleh memfailkan aduan secara terus dengan Commission Nationale Informatique et Libertés di alamat berikut: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ .

10. Kuki

Laman web https://www.qioz.fr memerlukan penggunaan kuki. Dengan menyambung ke Laman kami, anda bersetuju dengan kuki yang diletakkan pada peranti anda.

Kuki ini digunakan untuk memastikan Laman ini, akaun pengguna dan pelaksanaan perkhidmatan yang ditawarkan berfungsi dengan baik.

Kuki adalah fail kecil huruf dan nombor yang dimuat turun ke peranti anda apabila anda mengakses Laman Web dan Aplikasi Mudah Alih QIOZ.

Untuk menambah ketepatan maklumat anda, sesetengah kuki adalah penting untuk penggunaan Laman ini; yang lain membolehkan pengoptimuman dan pemperibadian kandungan dipaparkan. Jika pelayar anda ditetapkan untuk menolak semua kuki, anda tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan QIOZ.

Kuki yang diletakkan di Laman ini boleh didepositkan oleh pengawal atau oleh pihak ketiga.

Pengawal menggunakan dua (2) kategori kuki yang tujuannya diterangkan di bawah:

10.1 Statistik dan kuki pengukuran MATOMO

Untuk memberi perkhidmatan lebih baik kepada anda dan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di Laman kami, kami menggunakan kuki pengukuran analisis dan pelayaran Internet MATOMO.

Maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Laman Anda (termasuk alamat IP anda, hanya pada login pertama) yang dihasilkan oleh kuki ini dihantar ke pelayan yang terletak di Perancis dan disimpan di sana.

Kuki ini mempunyai tujuan tunggal pengukuran halaman dan audien Laman, untuk membolehkan penilaian kandungan yang diterbitkan dan ergonomi Laman ini.

Penggunaan kuki yang didepositkan adalah terhad kepada pengeluaran kehadiran statistik tanpa nama. Penggunaan kuki ini tidak membenarkan pengenalpastian orang. Oleh itu, data yang dikumpulkan tidak diperiksa dengan pemprosesan data peribadi yang lain.

Kuki MATOMO:

Nama

Kuki

Tujuan

MATOMO

_pk_id

Analisis pemantauan pelawat

MATOMO

_pk_ref

Analisis pemantauan pelawat

MATOMO

_pk_ses

Analisis pemantauan pelawat

Kuki ini menyimpan maklumat berikut secara tanpa nama:

- Asal-usul pengguna (enjin carian, kata kunci carian, pautan ...);

- Jenis dan versi pelayar internet yang digunakan;

- Sistem operasi dan platform;

- Bilangan kunjungan setiap pengguna, dan tarikh lawatan pertama, lawatan sebelumnya dan lawatan semasa;

- Data mengenai laluan navigasi anda di Laman dan / atau aplikasi mudah alih;

- Kandungan yang anda rujuk;

- Terma carian yang digunakan;

- Tempoh perundingan halaman tertentu;

- Interaksi dengan halaman.

Tarikh luput kuki MATOMO adalah maksimum tiga belas (13) bulan dari kemasukan pertama mereka.

Anda boleh melumpuhkan tetapan kuki analisis pelayar dan pengukuran audien ini. Walau bagaimanapun, jika anda melakukannya, anda tidak akan dapat menggunakan semua ciri Laman QIOZ.

Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai kuki analitik yang didepositkan oleh MATOMO, dan khususnya bagaimana untuk melumpuhkannya, dengan mengikuti pautan di bawah:

- Maklumat mengenai kuki: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- Melumpuhkan kuki: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 Kuki fungsi

Kuki ini adalah untuk:

- Pengesahan di Laman ini;

- Pilihan pengguna (antara muka bahasa, kaedah komunikasi);

- Susulan pembelajaran para pengguna.

Tiada kuki ciri boleh dimatikan.

Kuki QIOZ:

Nama

Kuki

Tujuan

QIOZ

browser_lang

Pengenalpastian bahasa pelayar

QIOZ

anon_long

Memorisasi bahasa antara muka pengguna tanpa nama

QIOZ

cc

Mengesan negara

QIOZ

Device

Mengesan peranti digital pengguna

QIOZ

hovertranslate_enabled

Memorisasi status untuk fungsi penterjemahan perkataan demi perkataan

QIOZ

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

Mengesahkan pengguna berdaftar

QIOZ

sp_mute

Memorisasi tahap bunyi untuk permainan

QIOZ

arp_scroll_position

Memorisasi kedudukan sementara dalam tetingkap menatal

QIOZ

has_js

Memorisasi status untuk pengaktifan Javascript

QIOZ

Lingua

MMemorisasi bahasa yang paling baharu dipelajari

Tarikh luput kuki QIOZ adalah maksimum tiga belas (13) bulan dari kemasukan pertama mereka.

Kuki CLOUDFLARE:

Nama

Kuki

Tujuan

Cloudflare

_cfduid

Mengenal pasti pelanggan individu di sebalik IP yang dikongsi dan menguatkuasakan peraturan keselamatan setiap klien https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

Elemen penting dalam perkhidmatan pengurusan bot. Kuki fungsi ini memungkinkan untuk tidak menggunakan perlindungan jenis captcha semasa pendaftaran.

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

Tarikh luput kuki CLOUDFLARE adalah maksimum tiga belas (13) bulan dari kemasukan pertama mereka.

10.3 Kuki yang diletakkan oleh pihak ketiga

Kuki ini didepositkan oleh syarikat-syarikat luar di bawah tanggungjawab mereka. Mereka membenarkan anda mendaftar di Laman ini melalui akaun pengguna LinkedIn anda.

Anda boleh melumpuhkan kuki LinkedIn. Walau bagaimanapun, jika anda melakukannya, anda tidak akan dapat mendaftar di Laman ini melalui Penyambung LinkedIn.

Kuki LinkedIn:

Nama

Kuki

Tujuan

LinkedIn

bcookie

Pengenalpastian pelayar

LinkedIn

liap

Digunakan untuk pendaftaran dengan penyambung LinkedIn dan / atau fungsi penjejakan

LinkedIn

Lidc

Digunakan untuk tulisan dengan penyambung LinkedIn dan / atau

fungsi "susulan"

Tarikh luput kuki LinkedIn adalah maksimum tiga belas (13) bulan dari kemasukan pertama mereka.

10.4 Pengurusan kuki

Anda mempunyai cara yang berbeza untuk mengurus kuki anda.

Anda boleh menyekat atau melumpuhkan penggunaan kuki dengan menukar tetapan pelayar anda. Walau bagaimanapun, tiada kuki Ciri boleh dilumpuhkan.

Kami mengingatkan anda bahawa tetapan ini mungkin mengubah akses anda ke perkhidmatan kami yang memerlukan penggunaan kuki.

 

10.5 Tetapan pelayar

 

Kebanyakan pelayar menerima kuki secara lalai. Walau bagaimanapun, anda mungkin memutuskan untuk menyekat kuki ini atau meminta pelayar anda untuk memaklumkan kepada anda apabila sesuatu laman cuba mengimplementasikan kuki pada peranti anda.

 

Untuk menukar cara pelayar anda mengendalikan kuki, anda boleh menukar tetapan dalam tab privasi.

 

Amaran: beberapa ciri Laman ini mungkin tidak lagi boleh berfungsi.

 

Konfigurasi bagi setiap pelayar adalah berbeza. Ia diterangkan dalam menu bantuan pelayar anda, yang akan membolehkan anda mengetahui cara mengubah pilihan pengurusan kuki anda.

 

Untuk Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 

Untuk Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

 

Untuk FireFox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

 

Untuk Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html