Terma dan syarat penggunaan

QIOZ adalah platform web yang boleh diakses di https://www.qioz.fr ("Laman ini") dikendalikan oleh Wilayah Ile-de-France, dengan pejabat berdaftar di 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, France (93400) dan dengan nombor pendaftaran identifikasi SIREN 237 500 079. Tujuan laman ini adalah untuk menyediakan, secara percuma, platform untuk pembelajaran bahasa asing (Bahasa Inggeris, Jerman, Sepanyol, dan Perancis sebagai bahasa asing) kepada semua penduduk Ile-de-France berusia 15 tahun dan ke atas.

Tujuan Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini ("Terma") adalah untuk mentakrifkan terma dan syarat yang mentadbir hubungan antara Pengguna (seperti istilah yang ditakrifkan dalam Perkara 1) dan Wilayah Ile-de-France. Terma ini adalah merupakan satu perjanjian kontrak untuk tempoh yang tidak ditentukan, bermula dengan penerimaan oleh Pengguna Terma ini.

Dengan mengklik pada "Daftar" di https://www.qioz.fr , Pengguna mengakui telah membaca Terma dan bersetuju untuk terikat oleh peruntukan ini. Kanak-kanak yang telah mencapai umur minimum 15 tahun dibenarkan mendaftar di platform ini, dengan syarat mereka telah memperoleh sebelum ini, daripada pemegang kuasa ibu bapa berkenaan dengannya, kebenaran untuk berbuat demikian dan pemegang kuasa ibu bapa telah menerima untuk menjadi penjamin kepada pengguna Kanak-Kanak Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini. Sebarang penggunaan perkhidmatan yang terdapat di Laman ini oleh pengguna Kanak-Kanak yang telah mencapai usia minimum 15 tahun dilaksanakan di bawah tanggungjawab penuh pemegang kuasa ibu bapa terhadap pengguna Kanak-Kanak berkenaan.

Tiada syarat khas boleh, kecuali dengan penerimaan formal dan bertulis Wilayah Ile-de-France, mengatasi Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini, menolak pemakaian Artikel 1119 para 3 Kanun Sivil. Tiada pengecualian manfaat mana-mana peruntukan Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini adalah sah tanpa kenyataan bertulis dan tidak berbelah bahagi dari Wilayah Ile-de-France.

Artikel 1 - Definisi

Kecuali sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen lain di sini, terma dan ekspresi berhuruf besar yang digunakan selepas ini mempunyai maksud berikut:

Perkhidmatan bermaksud ketersediaan percuma platform pembelajaran bahasa asing.

∙ "Guna" bermaksud mana-mana orang asli atau sah di sisi undang-undang yang menggunakan laman web ini.

Kata Laluan: "Kata laluan" adalah maklumat rahsia, yang Pengguna mesti menyimpan rahsia, membenarkan pengguna, bersama dengan nama penggunanya, untuk membuktikan identitinya.

Artikel 2 - Operasi Laman ini

2.1 Kelayakan untuk Perkhidmatan

Untuk memenuhi syarat untuk Perkhidmatan ini, Pengguna boleh jadi orang asli atau sah dari sisi undang-undang. Sekiranya Pengguna adalah orang asli atau sah dari sisi undang-undang, dia mesti mempunyai keupayaan penuh undang-undang. Kanak-kanak yang telah mencapai umur 15 tahun hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pemegang kuasa ibu bapa untuk menerima Terma dan Syarat Penggunaan ini.

2.2 Penciptaan Akaun

Untuk mengakses platform ini, Pengguna mesti membuat akaun pengguna di Laman https://www.qioz.fr dengan mencipta nama pengguna dan kata laluannya, atau melalui sambungan LinkedIn. Pengguna kemudian memasuki butiran log masuknya (nama pengguna, kata laluan, alamat e-mel, alamat IP pada sambungan pertama), poskodnya, kumpulan umur, kategori sosio profesional, sektor aktiviti, tahap kemahiran bahasa, dan motivasi beliau untuk belajar, memberikan maklumat yang tepat dan terkini.

Pada akhir proses penciptaan akaun, pengguna menerima pautan hiperteks yang membolehkan pengaktifan akaunnya. Dalam ketiadaan pengaktifan, proses membuat akaun tidak terganggu, tetapi Pengguna menerima peringatan melalui e-mel yang mengundangnya untuk mengaktifkan akaun.

Setiap Pengguna bersetuju untuk membuat hanya satu akaun sepadan dengan profilnya.

Kod akses akaun pengguna adalah sulit. Sekiranya berlaku penggunaan akaunnya yang tidak dibenarkan, atau apa-apa pelanggaran kerahsiaan dan keselamatan identifikasinya, Pengguna mesti, tanpa berlengah-lengah, memberitahu Wilayah Ile-de-France.

Semua perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk mengakses Laman ini, serta penggunaan Perkhidmatan, kekal menjadi tanggungjawab eksklusif Pengguna.

Dalam usaha untuk memastikan Laman ini berfungsi dengan betul, adalah dispesifikasikan bahawa Laman web ini dioptimumkan untuk:

∙ Semua resolusi skrin;

∙ Versi terkini pelayar Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari dan Opera;

∙ Penggunaan responsif pada telefon pintar dan tablet digital.

Platform QIOZ boleh diakses melalui pelayar internet di mana-mana medium komunikasi elektronik seperti komputer, tablet dan telefon pintar.

Wilayah Ile-de-France berhak untuk mengambil apa-apa langkah yang difikirkan sesuai terhadap mana-mana Pengguna yang melanggar, menurut Wilayah ini, peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa atau Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini. Ia boleh menggantung, mengubah suai, mengganti, menafikan akses atau memadam akaun pengguna.

2.3 Tempoh sah akaun

Akaun Pengguna aktif untuk tempoh dua tahun.

Sekiranya tiada log masuk untuk tempoh dua puluh empat (24) bulan berturut-turut, Wilayah-Ile-de-France akan menghantar Pengguna pemberitahuan e-mel penutupan, memberi amaran kepadanya tentang ketidakupayaan akses akaun itu dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam dan perlindungan identiti datanya. Jika Pengguna tidak melakukan sekurang-kurangnya satu log masuk pada masa itu, akaunnya akan dipadamkan.

Sekiranya akaun dipadam, Pengguna mesti membuat akaun baru, di bawah syarat-syarat yang disediakan dalam artikel 2.2 Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini.

Pengguna boleh meminta pemadaman akaunnya pada bila-bila masa dengan menghantar e-mel ke alamat e-mel berikut: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Operasi Perkhidmatan

Laman dan akses kepada Perkhidmatan ini disediakan secara percuma.

Penciptaan akaun membolehkan Pengguna untuk mengakses ruang peribadi di mana beliau akan mendapati maklumat berikut:

- Tahap bahasa yang diperoleh pada setiap laluan ujian penilaian tahap;

- Laluan pembelajaran beliau, aktiviti pembelajaran yang dijalankan, dan yang masih perlu dilakukan;

- Jumlah masa yang dihabiskan untuk pembelajaran, dan masa yang dihabiskan untuk setiap aktiviti;

- Keputusan yang diperolehi bagi setiap aktiviti pembelajaran;

- Penunjuk kemajuan beliau;

- Unit pembelajaran ditandakan sebagai kegemaran, termasuk aktiviti pendidikan atau unit yang dicadangkan oleh platform mengikut keputusan pelajar.

Untuk mengakses Perkhidmatan, Pengguna bersetuju untuk menerima e-mel susulan pembelajaran yang akan membolehkan pemperibadian laluan belajarnya.

Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan perkhidmatan, Pengguna boleh menghubungi QIOZ melalui borang hubungan di Laman ini.

Pengguna boleh mengemukakan sebarang aduan dengan menulis ke alamat e-mel berikut: info@qioz.fr

Pengguna, jika dia bersetuju, boleh melanggan QIOZ surat berita. Surat berita ini, yang dihantar secara berkala melalui e-mel kepada pelanggan, meringkaskan berita terkini mengenai pembelajaran bahasa asing yang ditawarkan di Laman ini.

2.5 Kewajipan Pengguna

Wilayah Ile-de-France, selaras dengan Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini, memberikan Pengguna akses hak terhad, boleh dibatalkan, tidak eksklusif, dan tidak dapat dipindahtangankan kepada Perkhidmatan atas dasar secara peribadi.

Sebarang penggunaan Tapak yang bertentangan dengan tujuannya adalah dilarang sama sekali dan merupakan pelanggaran peruntukan ini.

Pengguna adalah dilarang:

1. Untuk menghantar, menyiarkan, mengedar, mendaftarkan atau memusnahkan apa-apa bahan, khususnya kandungan kepunyaan Wilayah Ile-de-France, yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berkuatkuasa mengenai pungutan, pemprosesan atau pemindahan maklumat peribadi ;

2. Mencipta profil palsu;

3. Untuk memberikan maklumat yang tidak tepat pada borang pendaftaran atau tidak mengemaskininya dengan kerap;

4. Untuk menyebarkan data, maklumat, atau kandungan yang memfitnah, kesat, lucah, menyakiti, ganas atau menghasut keganasan, atau bersifat politik, perkauman atau xenofobia dan, secara umum, apa-apa kandungan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa , atau moral yang tinggi.

5. Untuk merujuk atau membuat pautan ke mana-mana kandungan atau maklumat yang tersedia dari laman-laman Wilayah Ile-de-France, kecuali dengan persetujuan bertulis khusus, terlebih dahulu dari Wilayah Ile-de-France;

6. Untuk mendapatkan kata laluan Pengguna atau data pengenalan peribadi Pengguna lain;

7. Untuk menggunakan maklumat, kandungan atau apa-apa data yang terdapat di Laman ini untuk menawarkan perkhidmatan yang bersaing dengan Laman ini;

8. Untuk menjual, bertukar atau menjana keuntungan apa-apa maklumat, kandungan atau mana-mana data yang terkandung di Laman atau Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman ini, tanpa perjanjian bertulis dari Wilayah Ile-de-France;

9. Untuk membuat kejuruteraan terbalik, menyusun semula, membongkar, mentafsirkan atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber berkaitan dengan mana-mana harta intelek asas yang digunakan untuk menyediakan semua atau mana-mana Perkhidmatan;

10. Untuk menggunakan mana-mana perisian, peranti manual atau automatik, crawler robot, atau cara lain untuk mengakses, meneroka, mengekstrak atau mengindeks mana-mana halaman Laman ini;

11. Untuk membahayakan atau cuba membahayakan keselamatan laman web di Wilayah Ile-de-France. Ini termasuk cubaan untuk mengawal, mengimbas, atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran nyata terlebih dahulu;

12. Untuk memalsukan atau menggunakan produk, logo, tanda dagangan atau elemen lain yang dilindungi oleh hak harta intelek Wilayah Ile-de-France;

13. Untuk mensimulasikan penampilan atau pengendalian Laman ini, contohnya dengan mencipta satu pencerminan;

14. Mengacau atau mengganggu, secara langsung atau tidak langsung, Wilayah Ile-de-France atau Perkhidmatan ini, atau mengenakan beban yang tidak seimbang pada infrastruktur Laman ini atau cuba untuk menghantar atau mengaktifkan virus komputer melalui atau di Laman ini

Jika, disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, Pengguna tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya, beliau berjanji untuk mengambil segala langkah yang perlu supaya reputasi Wilayah Ile-de-France tidak dicemari.

Platform ini adalah tidak bertujuan untuk menyebarkan data pengiklanan, atau untuk mempromosikan kepentingan peribadi, atau aktiviti bertentangan dengan penyelenggaraan ketenteraman awam atau apa-apa yang dianggap tidak sah.

Sebagai peringatan, pelanggaran sistem atau keselamatan rangkaian boleh menyebabkan pendakwaan sivil dan jenayah. Wilayah Ile-de-France memeriksa kehadiran pelanggaran tersebut dan boleh menghubungi pihak berkuasa kehakiman untuk membawa tindakan undang-undang, jika perlu, terhadap Pengguna yang telah mengambil bahagian dalam pelanggaran tersebut.

Pengguna berjanji untuk menggunakan Laman ini secara adil, mengikut tujuan profesional dan norma undang-undang dan peraturannya, dengan Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini, dan dengan amalan semasa.

Artikel 3 - Harta Intelek

Seni bina Laman, tanda dagangan, logo, nama domain, perisian, kandungan dan elemen lain dari Laman ini, tanpa senarai ini dianggap lengkap, adalah tertakluk kepada perlindungan oleh Kod Harta Intelek.

Pengguna mengaku janji untuk tidak melanggar, secara langsung atau tidak langsung, hak-hak harta intelek dan industri daripada Wilayah Ile-de-France dan kontraktornya.

Sebarang perwakilan dan / atau pengeluaran semula dan / atau eksploitasi sebahagian atau keseluruhan kandungan dan Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman ini, dengan apa jua cara, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Wilayah Ile-de-France, adalah dilarang sama sekali dan boleh menyebabkan prosiding undang-undang.

Artikel 4 - Pemprosesan data peribadi

Data peribadi yang dihantar di Laman di atas inisiatif Pengguna untuk pelaksanaan Perkhidmatan digunakan semata-mata untuk tujuan ini. Kami menggunakan data anda hanya berdasarkan persetujuan anda mengenai pemantauan aktiviti pembelajaran pengguna, pengumpulan alamat e-mel melalui sistem Pengurusan Hubungan Citizen (CRM), penerimaan surat berita dan penerimaan kaji selidik kepuasan tanpa nama. Kami menggunakan data anda semata-mata untuk pelaksanaan kontrak berkenaan dengan ketersediaan pembelajaran bahasa asing percuma bagi orang yang berusia melebihi 15 tahun.

Data berikut dikumpulkan dan diproses apabila akaun dicipta untuk mengakses Perkhidmatan:

- Jantina

- Poskod

- Kumpulan umur (15-25 tahun, 26-59 tahun, lebih 60 tahun)

- Kategori profesional

- Kawasan aktiviti

- Data log masuk (nama pengguna, kata laluan, alamat e-mel, alamat IP pada sambungan pertama)

- Data dari aplikasi pihak ketiga pada sambungan pertama (LinkedIn)

- Tahap kemahiran bahasa

- Motivasi pembelajaran

- Papan pemuka dalam talian untuk menganalisis prestasi peranti

Data ini disediakan oleh Pengguna yang menerima, dengan mencipta akaun di Laman ini secara sukarela dan khusus, Terma dan Syarat Penggunaan Umum dan memberi kuasa pemprosesan data oleh Wilayah Ile-de-France.

Entiti yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data anda, mengikut erti peraturan perlindungan data, adalah Wilayah Ile-de-France, yang terletak di 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), tersedia untuk tujuan di atas di alamat e-mel berikut: dpo@iledefrance.fr

Hanya wakil Wilayah Ile-de-France dan penyedia perkhidmatan yang digunakan - yang disebut di bawah ini - mempunyai akses kepada data anda:

HUMENSIS SAS, yang bertanggungjawab terhadap pedagogi.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Ketua Pasukan Teknikal

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, yang menyediakan untuk pensijilan bahasa.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, yang bertanggungjawab terhadap audit fungsi platform.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, yang bertanggungjawab terhadap audit kebolehaksesan platform.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, yang membolehkan pengguna mendaftar di platform.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, yang membolehkan analisis audien Laman ini.

https://matomo.org/contact/

Data peribadi disimpan oleh Wilayah Ile-de-France pada pelayannya untuk memprosesnya untuk penyediaan Perkhidmatan ini. Ia disimpan hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun, sebelum pemadaman.

Untuk memudahkan penggunaan Laman ini dan untuk memperibadikan pengalaman Laman oleh Pengguna, Wilayah Ile-de-France menggunakan kuki dan fail log. Kuki ini digunakan untuk membolehkan Laman, akaun pengguna dan pelaksanaan perkhidmatan yang ditawarkan berfungsi dengan baik. Penggunaan kuki mungkin dilumpuhkan dengan mengubah tetapan pelayar internet.

Semua langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai dilaksanakan untuk melindungi data peribadi, termasuk enkripsi, perlindungan identiti, dan pelaksanaan prosedur keselamatan fizikal. Kaedah kerja yang ketat untuk keselamatan dan perlindungan maklumat, termasuk kewajipan kontraktual kerahsiaan, dikenakan terhadap staf dan kontraktor di Wilayah Ile-de-France.

Orang yang berkenaan, selaras dengan peraturan perlindungan data peribadi, mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan dan memadam data mereka, serta hak untuk menentang atau mengehadkan pemprosesan yang data itu tertakluk kepada. Mereka juga berhak kepada kebolehgunaan data mereka, jika ada. Untuk ini, ia adalah mencukupi untuk membuat permintaan kepada donneespersonnelles@iledefrance.fr , menyatakan nama akhir pengguna, nama pertama dan alamat dan menyediakan bukti identiti.

Maklumat lanjut mengenai pemprosesan data peribadi yang berkaitan dengan Perkhidmatan diberikan dalam Dasar Pengurusan Data kami.

Artikel 5 - Liabiliti

5.1 Peruntukan am

Dalam apa keadaan sekalipun, Wilayah Ile-de-France tidak boleh, dalam apa jua keadaan, bertanggungjawab terhadap kerugian tidak langsung atau kerosakan rugi yang dialami oleh Pengguna atau pihak ketiga, yang termasuk apa-apa kehilangan keuntungan, ketidaktepatan atau kerosakan fail atau data.

Wilayah Ile-de-France tidak boleh bertanggungjawab atas kelewatan atau ketidakseimbangan Perkhidmatan yang dibenarkan oleh kes force majeure, seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang kes mahkamah Perancis dan tribunal.

5.2 Penggunaan Laman ini

Pengguna bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Umum ini.

QIOZ berhak untuk menolak akses kepada Perkhidmatan, secara unilateral dan tanpa notis terlebih dahulu, kepada mana-mana Pengguna yang tidak mematuhi Syarat ini.

Peranan QIOZ adalah terhad kepada penyediaan Perkhidmatan Pengguna. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat penggunaan Laman ini. Beliau bertanggungjawab sepenuhnya untuk pemeliharaan ID Log masuk dan kata laluannya. Beliau berjanji untuk mengambil semua langkah untuk memastikan kerahsiaan yang lengkap.

Pengguna dikehendaki untuk memastikan bahawa penggunaan yang dibuat dari Laman ini mematuhi undang-undang, peraturan dan Terma dan Syarat Penggunaan Umum Laman ini. QIOZ tidak memberikan apa-apa jaminan kepada Pengguna tentang pematuhan penggunaan Tapak ini, sama ada digunakan atau dirancang untuk digunakan, dengan peruntukan undang-undang dan perundangan kebangsaan atau antarabangsa.

QIOZ melaksanakan segala langkah yang munasabah dalam bidang kuasanya untuk memastikan akses yang berkualiti kepada Perkhidmatan ini, tetapi tidak berkewajipan untuk berbuat demikian.

QIOZ tidak boleh, lebih-lebih lagi, bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan rangkaian atau pelayan atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah, yang akan menghalang atau merendahkan akses kepada Perkhidmatan ini.

Pengguna diberi amaran tentang risiko teknikal dan gangguan akses yang mungkin berlaku di Laman ini. Akibatnya, Wilayah Ile-de-France tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk ketiadaan dan kelembapan Perkhidmatan, khususnya dalam kes-kes berikut:

- Gangguan sementara Laman ini yang diperlukan untuk evolusi, penyelenggaraan, atau lebih umumnya dalam hal mengemas kini fail-fail tertentu;

- Kesukaran operasi atau gangguan sementara Laman ini tidak bergantung kepada kehendak QIOZ, terutamanya dalam hal gangguan perkhidmatan elektrik atau telekomunikasi;

- Kegagalan atau kerosakan rangkaian Internet dalam penghantaran mesej atau dokumen;

- Pemadaman, kemustahilan penyimpanan, penghantaran yang tidak betul atau terlalu cepat kandungan editorial di Laman ini.

- Pengubahsuaian Terma dan Syarat Penggunaan Umum

QIOZ berhak mengganggu, menggantung sementara atau mengubahsuai tanpa notis akses kepada semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan ini, untuk mengekalkannya, atau atas apa-apa sebab lain, tanpa gangguan tersebut memberi sebab kepada sebarang kewajipan atau pampasan.

Artikel 6 - Pengubahsuaian Terma dan Syarat Penggunaan Umum

Wilayah Ile-de-France berhak mengubahsuai Terma dan Syarat Penggunaan semasa pada bila-bila masa, khususnya untuk mematuhi semua perkembangan undang-undang, jurisprudensi, editorial dan / atau teknikal.

Wilayah Ile-de-France akan memberitahu Pengguna melalui e-mel dan menjemputnya untuk bersetuju dengan perubahan tersebut.

Sekiranya Pengguna tidak menerima Terma yang baru, dia tidak lagi dapat menggunakan Perkhidmatan ini.

Artikel 7 - Penamatan

Pengguna dan Wilayah Ile-de-France boleh menamatkan kontrak untuk Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan melawat Laman ini dan mengikuti prosedur yang disediakan untuk tujuan ini.

Pengguna akan bertanggungjawab terhadap keadaan di mana beliau menamatkan penyediaan Perkhidmatan.

Wilayah Ile-de-France berhak untuk menyekat, menggantung atau membatalkan, tanpa notis, akaun mana-mana Pengguna yang menyalahgunakan Perkhidmatan, atau menggunakannya dengan tidak sesuai. Penilaian tingkah laku Pengguna dikhaskan mengikut budi bicara tunggal Wilayah Ile-de-France.

Artikel 8 - Perjanjian berhubung dengan bukti

Sistem komputer dan fail komputer adalah artikel bukti dalam hubungan antara Wilayah Ile-de-France dan Pengguna.

Oleh itu, Wilayah Ile-de-France boleh menghasilkan dengan sah, untuk tujuan apa-apa prosiding, dalam bentuk bukti, apa-apa data, fail, program, rakaman atau barangan lain, diterima, dihantar atau disimpan menggunakan sistem komputer yang dikendalikan olehnya , pada mana-mana medium digital atau analog, dan membentangkan ini, kecuali dalam hal kesilapan nyata.

Artikel 9 - Keterasingan

Hakikat bahawa apa-apa peruntukan Terma dan Syarat Penggunaan Umum adalah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan sama sekali tidak menjejaskan kesahan atau kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain Terma ini.

Artikel 10 - Penyelesaian Pertikaian - Undang-Undang Berkenaan - Bidang Kuasa

Semua perselisihan atau pertikaian yang timbul daripada Terma dan Syarat Penggunaan dan / atau Perkhidmatan Umum ini, kesahihan, tafsiran, prestasi atau ketidakpuasannya, tertakluk kepada undang-undang Perancis, tanpa mengira negara asal Pengguna atau negara dari mana Pengguna mengakses platform https://www.qioz.fr dan walau apa pun prinsip konflik undang-undang.

Jika tiada resolusi secara baik, pertikaian melibatkan mereka akan dibawa ke mahkamah berwibawa di Paris, walaupun sekiranya penghakiman ringkasan, merayu secara jaminan atau kemajmukan defendan.