Điều khoản và điều kiện sử dụng

QIOZ
là một nền tảng web, có thể truy cập tại https://www.qioz.fr (the "Site") ược vận hành bởi Vùng Ile-de-France, với các văn phòng đã đăng ký tại 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, Pháp (93400) và với số đăng ký nhận dạng SIREN số 237 500 079. Mục đích của Trang web là cung cấp miễn phí , một nền tảng học ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp là ngoại ngữ) cho tất cả cư dân Ile-de-France trên 15 tuổi.

Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này ( "Terms")
là để xác định các điều khoản và điều kiện chi phối các mối quan hệ giữa Người dùng (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong Điều 1) và Vùng Ile-de-France. Các Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận hợp đồng trong một thời hạn không xác định, bắt đầu với sự chấp nhận của Người sử dụng các Điều khoản này.

Bằng cách nhấp vào "Đăng ký" tại https://www.qioz.fr ,
Người dùng thừa nhận đã đọc Điều khoản và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản này. Trẻ vị thành niên đã đạt đến độ tuổi tối thiểu 15 được phép đăng ký trên nền tảng, miễn là họ đã có được trước đó, từ (các) chủ sở hữu của quyền phụ huynh liên quan đến họ, ủy quyền để làm như vậy và (các) chủ sở hữu của thẩm quyền của phụ huynh đã chấp nhận trở thành người bảo lãnh của người sử dụng nhỏ tuổi đối với Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung. Bất kỳ việc sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Trang web của Người dùng nhỏ tuổi đã đạt đến độ tuổi tối thiểu 15 đều được thực hiện dưới toàn bộ trách nhiệm của chủ sở hữu quyền hạn của phụ huynh đối với người dùng Nhỏ tuổi có liên quan.

Không có điều kiện đặc biệt nào, ngoại trừ sự chấp nhận chính thức và bằng văn bản của Vùng Ile-de-France, chiếm ưu thế đối với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này, loại trừ việc áp dụng Điều 1119 khoản 3 của Bộ luật Dân sự. Việc từ bỏ lợi ích của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này sẽ có hiệu lực nếu không có tuyên bố bằng văn bản và không rõ ràng từ Vùng Ile-de-France.

Điều 1 - Định nghĩa

Trừ khi được định nghĩa trong phần khác của tài liệu này, các thuật ngữ và biểu thức viết hoa được sử dụng sau đây có các ý nghĩa sau:

Dịch vụ (s)
có nghĩa là sự sẵn có miễn phí của nền tảng học ngoại ngữ.

∙ "Người dùng"
có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng trang web.

Mật khẩu:
"Mật khẩu" là thông tin bí mật, mà Người dùng phải giữ bí mật, cho phép người dùng kết hợp với tên người dùng của mình, để chứng minh danh tính của mình.

Điều 2 - Hoạt động của trang web


2.1 Điều kiện đủ cho Dịch vụ

Để đủ điều kiện nhận Dịch vụ, Người dùng có thể là một thể nhân hoặc pháp nhân. Nếu Người dùng là một thể nhân hoặc pháp nhân, họ phải có đủ năng lực pháp lý. Trẻ vị thành niên đã đến 15 tuổi phải được sự cho phép của chủ sở hữu quyền hạn của cha mẹ để chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng.


2.2 Tạo tài khoản

Để truy cập nền tảng, Người dùng phải tạo tài khoản người dùng trên Trang web https://www.qioz.fr bằng cách tạo tên người dùng và mật khẩu của mình hoặc thông qua kết nối LinkedIn. Sau đó, Người dùng nhập chi tiết đăng nhập của mình (tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email, địa chỉ IP ở kết nối đầu tiên), mã bưu chính, nhóm tuổi, danh mục chuyên môn xã hội, lĩnh vực hoạt động, mức độ thành thạo ngôn ngữ và động lực học tập của anh ấy hoặc cô ấy, cung cấp thông tin chính xác và được cập nhật.

Khi kết thúc quá trình tạo tài khoản, người dùng nhận được một liên kết cho phép kích hoạt tài khoản của mình. Trong trường hợp không kích hoạt, quá trình tạo tài khoản sẽ không bị gián đoạn, nhưng Người dùng sẽ nhận được lời nhắc qua email mời người đó kích hoạt tài khoản.

Mỗi Người dùng đồng ý chỉ tạo một tài khoản tương ứng với hồ sơ của mình.

Mã truy cập tài khoản người dùng được bảo mật tuyệt đối. Trong trường hợp sử dụng trái phép tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm về bảo mật và bảo mật của phương tiện nhận dạng của mình, Người dùng phải ngay lập tức thông báo cho Vùng Ile-de-France.

Tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết để truy cập Trang web, cũng như việc sử dụng Dịch vụ, vẫn thuộc trách nhiệm riêng của Người dùng.

Để đảm bảo hoạt động đúng của Trang web, Trang web được tối ưu hóa cho:

∙ Tất cả độ phân giải màn hình;


Các phiên bản mới nhất của trình duyệt Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari và Opera;


Sử dụng đáp ứng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng kỹ thuật số.

Nền tảng QIOZ có thể truy cập thông qua trình duyệt Internet trên bất kỳ phương tiện liên lạc điện tử nào như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Khu vực Ile-de-France có quyền áp dụng bất kỳ biện pháp nào mà họ cho là phù hợp với bất kỳ Người dùng nào vi phạm, theo Khu vực, các quy định của pháp luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này. Nó có thể đình chỉ, sửa đổi, thay thế, từ chối truy cập hoặc xóa tài khoản người dùng.


2.3 Thời hạn hiệu lực của tài khoản

Tài khoản người dùng hoạt động trong khoảng thời gian hai năm.

Trong trường hợp không đăng nhập trong khoảng thời gian hai mươi bốn (24) tháng liên tục, Vùng-Ile-de-France sẽ gửi cho Người dùng thông báo e-mail về việc đóng cửa, cảnh báo anh ta hoặc cô ta không thể truy cập sắp xảy ra tài khoản đó trong vòng bốn mươi tám (48) giờ và ẩn danh dữ liệu của người đó. Nếu Người dùng không thực hiện ít nhất một lần đăng nhập trong thời gian đó, tài khoản của người đó sẽ bị xóa.

Nếu tài khoản bị xóa, Người dùng phải tạo một tài khoản mới, theo các điều kiện được cung cấp trong Điều 2.2 của Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này.

T
Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email đến địa chỉ email sau: donnees-personnelles@iledefrance.fr


2.4 Hoạt động của dịch vụ

Trang web và quyền truy cập vào Dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Việc tạo tài khoản cho phép Người dùng truy cập vào một không gian cá nhân trong đó họ sẽ tìm thấy thông tin sau:

-
Trình độ ngôn ngữ thu được ở mỗi lần kiểm tra đánh giá trình độ;

-
Con đường học tập của anh ấy hoặc cô ấy, các hoạt động học tập được thực hiện, và những điều vẫn phải được thực hiện;

-
Tổng thời gian dành cho việc học và thời gian dành cho mỗi hoạt động;

-
Kết quả thu được cho từng hoạt động học tập;

-
Một chỉ số về sự tiến bộ của anh ấy hoặc cô ấy;

-
Các đơn vị học tập được đánh dấu là mục yêu thích, bao gồm các hoạt động giáo dục hoặc các đơn vị được đề xuất bởi nền tảng theo kết quả của người học.

Để truy cập Dịch vụ, Người dùng đồng ý nhận các email theo dõi học tập sẽ cho phép cá nhân hóa lộ trình học tập của mình.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng dịch vụ, Người dùng có thể liên hệ với QIOZ thông qua biểu mẫu liên hệ trên Trang web.

Người dùng có thể chuyển tiếp mọi khiếu nại bằng cách viết vào địa chỉ email sau: info@qioz.fr

Người dùng, nếu người đó đồng ý, có thể đăng ký bản tin QIOZ. Bản tin này, được gửi định kỳ qua email cho người đăng ký, tóm tắt những tin tức mới nhất về việc học ngoại ngữ được cung cấp trên Trang web.

2.5 Nghĩa vụ người dùng

Vùng Ile-de-France, theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này, cấp cho Người dùng quyền truy cập hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền và không thể chuyển nhượng đối với Dịch vụ trên cơ sở cá nhân.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào trái với mục đích của nó đều bị nghiêm cấm và cấu thành vi phạm các quy định này.

Người dùng bị cấm:

1. Để truyền, xuất bản, phân phối, đăng ký hoặc phá hủy bất kỳ tài liệu nào, đặc biệt là các nội dung thuộc Vùng Ile-de-France, vi phạm luật pháp hoặc các quy định có hiệu lực liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc chuyển thông tin cá nhân;

2. Tạo hồ sơ hư cấu;

3. Để cung cấp thông tin không chính xác trên biểu mẫu đăng ký hoặc không cập nhật thường xuyên;

4. Để phổ biến dữ liệu, thông tin hoặc nội dung phỉ báng, lạm dụng, tục tĩu, xúc phạm, bạo lực hoặc kích động bạo lực, hoặc có tính chất chính trị, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại và nói chung, bất kỳ nội dung nào trái với luật pháp và quy định hoặc đạo đức.

5. Để tham khảo hoặc tạo liên kết đến bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có sẵn từ các trang web của Vùng Ile-de-France, ngoại trừ với thỏa thuận cụ thể, trước bằng văn bản của Vùng Ile-de-France;

6. Để lấy mật khẩu hoặc dữ liệu nhận dạng cá nhân của người dùng khác;

7. Để sử dụng thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào có trên Trang web để cung cấp dịch vụ cạnh tranh cho Trang web;

8. Để bán, trao đổi hoặc kiếm tiền từ bất kỳ thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào có trên Trang web hoặc Dịch vụ do Trang web cung cấp mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản của Vùng Ile-de-France;

9. Để đảo ngược, dịch ngược, phân tách, giải mã hoặc tìm cách lấy mã nguồn liên quan đến bất kỳ tài sản trí tuệ cơ bản nào được sử dụng để cung cấp tất cả hoặc bất kỳ Dịch vụ nào;

10. Để sử dụng bất kỳ phần mềm, thiết bị thủ công hoặc tự động, trình thu thập thông tin robot hoặc phương tiện khác để truy cập, khám phá, trích xuất hoặc lập chỉ mục bất kỳ trang nào trên Trang web;

11. Để gây nguy hiểm hoặc cố gắng gây nguy hiểm cho an ninh của một trang web trong Vùng Ile-de-France. Điều này bao gồm các nỗ lực để kiểm soát, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép trước;

12. Để giả mạo hoặc sử dụng các sản phẩm, logo, nhãn hiệu hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của Vùng Ile-de-France;

13. Để mô phỏng sự xuất hiện hoặc hoạt động của Trang web, ví dụ: bằng cách tạo phản chiếu của nó;

14. Làm phiền hoặc can thiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp, Vùng Ile-de-France hoặc Dịch vụ hoặc đặt gánh nặng không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Trang web hoặc cố gắng truyền hoặc kích hoạt vi-rút máy tính thông qua hoặc trên Trang web

Nếu do hoàn cảnh đặc biệt, Người dùng không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, thì người đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để uy tín của Vùng Ile-de-France không bị tổn hại.

Nền tảng này không nhằm phổ biến dữ liệu quảng cáo hoặc để quảng bá lợi ích cá nhân hoặc các hoạt động trái với việc duy trì trật tự công cộng hoặc bất kỳ điều gì được coi là bất hợp pháp.

Xin nhắc lại, vi phạm an ninh hệ thống hoặc mạng có thể dẫn đến truy tố dân sự và hình sự. Vùng Ile-de-France kiểm tra sự hiện diện của các vi phạm đó và có thể kêu gọi các cơ quan tư pháp đưa ra hành động pháp lý, nếu cần thiết, chống lại Người dùng đã tham gia vào các vi phạm đó.

Người dùng cam kết sử dụng Trang web một cách công bằng, phù hợp với mục đích chuyên nghiệp của nó và các quy tắc pháp lý và quy định, với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung này và với các thông lệ hiện tại.

Điều 3 - Sở hữu trí tuệ

Cấu trúc trang web chung, văn bản, hình ảnh (hoạt hình hay không), âm thanh, bí quyết, chương trình và phần mềm cũng như tất cả các yếu tố khác cấu thành Trang web này là tài sản độc quyền của Hội đồng khu vực & Icirc; le-de-France và được bảo vệ bởi bản quyền.

Người dùng cam kết không xâm phạm, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp của Vùng Ile-de-France.

Bất kỳ sự đại diện và / hoặc sao chép và / hoặc khai thác một phần hoặc toàn bộ nội dung và Dịch vụ do Vùng Ile-de-France cung cấp, cách nào đi chăng nữa, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản, đều bị nghiêm cấm và có thể làm phát sinh tố tụng pháp lý.

Các nhãn hiệu, tên thương mại và logo xuất hiện trên Trang web này là các nhãn hiệu đã được đăng ký trừ khi có quy định khác. Do đó, mọi sự sao chép toàn bộ hoặc một phần nhãn hiệu hoặc logo, được tạo từ các yếu tố của Trang web, mà không có sự cho phép rõ ràng của Hội đồng & Icirc; le-de-France của Pháp đều bị cấm theo Điều L713-2 của CPI.

Điều 4 - Xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân được truyền trên Trang web theo sáng kiến của Người dùng để thực hiện Dịch vụ chỉ được sử dụng cho mục đích này. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn trên cơ sở đồng ý của bạn về việc giám sát hoạt động học tập của người dùng, thu thập địa chỉ email thông qua hệ thống Quản lý quan hệ công dân (CRM), nhận bản tin và nhận bản khảo sát về sự hài lòng ẩn danh. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện hợp đồng liên quan đến sự sẵn có miễn phí của nền tảng học ngoại ngữ cho những người trên 15 tuổi.

Dữ liệu sau được thu thập và xử lý khi tài khoản được tạo để truy cập Dịch vụ:

- Giới tính

- Mã bài đăng

- Nhóm tuổi (15-25 tuổi, 26-59 tuổi, trên 60 tuổi)

- Danh mục chuyên nghiệp

- Khu vực của hoạt động

- Dữ liệu đăng nhập (tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email, địa chỉ IP ở kết nối đầu tiên)

- Dữ liệu từ các ứng dụng của bên thứ ba tại kết nối đầu tiên (LinkedIn)

- Mức độ thành thạo ngôn ngữ

- Động lực học tập

- Bảng điều khiển trực tuyến để phân tích hiệu suất của thiết bị

Dữ liệu này được cung cấp bởi Người dùng chấp nhận, bằng cách tạo tài khoản trên Trang web, một cách tự nguyện và cụ thể, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung hiện tại và cho phép xử lý dữ liệu của Vùng Ile-de-France.

Thực thể chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn, theo nghĩa của các quy định bảo vệ dữ liệu, là Vùng Ile-de-France, có trụ sở chính đặt tại 2 rue Simone Veil, ở Saint-Ouen (93400), có sẵn cho các mục đích ở đây tại địa chỉ email sau: dpo@iledefrance.fr

Chỉ những đại diện của Vùng Ile-de-France và các nhà cung cấp dịch vụ mà nó sử dụng - được đề cập bên dưới - mới có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn:

HUMENSIS SAS , phụ trách sư phạm.

170 bis bou Boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Pháp

Điện thoại: 01 55 42 84 00

GIẢI TRÍ TÌM HIỂU , Trưởng nhóm kỹ thuật

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, Pháp

GLOBAL EXAM SAS , chuẩn bị cho các chứng chỉ ngôn ngữ.

53 rue F & eacute; nelon - 92120 Montrouge, Pháp

Điện thoại: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, phụ trách kiểm toán chức năng của nền tảng.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, Pháp

Điện thoại 01 47 00 92 86

ACCESS42 , phụ trách kiểm toán khả năng truy cập của nền tảng.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, Pháp

Điện thoại: 09 72 45 06 14

LinkedIn , cho phép người dùng đăng ký trên nền tảng.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, Pháp

MATOMO , cho phép phân tích đối tượng Trang web.

https://matomo.org/contact/

Dữ liệu cá nhân được Vùng Ile-de-France lưu trữ trên các máy chủ của mình nhằm mục đích xử lý dữ liệu đó để cung cấp Dịch vụ. Nó chỉ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích của bộ sưu tập của nó, tức là trong ba (3) năm, trước khi xóa.

Để tạo điều kiện cho Người dùng sử dụng Trang web và cá nhân hóa trải nghiệm Trang web của Người dùng, Vùng Ile-de-France sử dụng cookie và tệp nhật ký. Những cookie này được sử dụng cho hoạt động đúng đắn của Trang web, tài khoản người dùng và để thực hiện các dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng cookie có thể bị vô hiệu hóa bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt internet.

Tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp được triển khai để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm mã hóa, ẩn danh và thực hiện các quy trình bảo mật vật lý. Các phương pháp làm việc nghiêm ngặt để bảo mật và bảo vệ thông tin, bao gồm cả nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng, được áp dụng cho nhân viên và nhà thầu ở Vùng Ile-de-France.

Những người liên quan, theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của họ, cũng như quyền phản đối hoặc hạn chế xử lý dữ liệu phải tuân theo. Họ cũng có quyền đối với tính di động của dữ liệu của họ, nếu có. Đối với điều này, việc yêu cầu donneespersonnelles@iledefrance.fr là đủ, chỉ định họ của người dùng, tên và địa chỉ và cung cấp bằng chứng về danh tính.

Thông tin khác về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ được cung cấp trong Chính sách quản lý dữ liệu .

Điều 5 - Trách nhiệm

5.1 Các quy định chung

Vùng Ile-de-France, trong mọi trường hợp, không thể chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp của Người dùng hoặc bên thứ ba, bao gồm bất kỳ lợi nhuận bị mất, không chính xác hoặc sự tổn hại của tệp hoặc dữ liệu. >

Vùng Ile-de-France không thể chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không thực hiện các Dịch vụ được chứng minh bằng một trường hợp bất khả kháng, như được định nghĩa bởi luật án lệ của tòa án và tòa án Pháp.

5.2 Sử dụng trang web

Người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và điều kiện sử dụng chung này.

QIOZ có quyền từ chối quyền truy cập Dịch vụ, đơn phương và không cần thông báo trước, cho bất kỳ Người dùng nào không tuân thủ các Điều khoản này.

Vai trò của QIOZ được giới hạn trong việc cung cấp Dịch vụ người dùng. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng Trang web. Người đó tự chịu trách nhiệm bảo quản ID đăng nhập và mật khẩu của mình. Người đó cam kết thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo bí mật hoàn toàn.

Người dùng được yêu cầu đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng hợp pháp, theo quy định và chung của Trang web. QIOZ không đảm bảo cho Người dùng về sự phù hợp của việc sử dụng Trang, cho dù được sử dụng hay dự định sử dụng, với các quy định pháp lý và pháp lý quốc gia hoặc quốc tế.

QIOZ triển khai tất cả các phương tiện hợp lý theo ý của mình để đảm bảo chất lượng truy cập vào Dịch vụ, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Hơn nữa,

QIOZ không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào của mạng hoặc máy chủ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, điều này sẽ ngăn chặn hoặc làm giảm quyền truy cập Dịch vụ.

Người dùng được cảnh báo về các rủi ro kỹ thuật và gián đoạn truy cập có thể xảy ra trên Trang web. Do đó, Vùng Ile-de-France không thể chịu trách nhiệm về sự không có sẵn và làm chậm Dịch vụ, đặc biệt trong các trường hợp sau:

- Việc gián đoạn tạm thời của Trang web cần thiết cho quá trình phát triển, bảo trì hoặc nói chung là trong trường hợp cập nhật một số tệp nhất định;

- Khó khăn trong hoạt động hoặc gián đoạn tạm thời của Trang web độc lập với ý chí của QIOZ , đáng chú ý là trong trường hợp gián đoạn dịch vụ điện hoặc viễn thông;

- Lỗi hoặc trục trặc của mạng Internet trong việc truyền tin nhắn hoặc tài liệu;

- Xóa, không thể lưu trữ, truyền tải nội dung biên tập không chính xác hoặc không kịp thời trên Trang web.

- Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung

QIOZ có quyền ngắt, tạm thời tạm dừng hoặc sửa đổi mà không cần thông báo quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ, để duy trì hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, mà không gây ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc sự bồi thường nào.

Điều 6 - Sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng chung

Vùng Ile-de-France có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng chung hiện tại bất cứ lúc nào, đặc biệt là tuân thủ tất cả các phát triển pháp lý, luật pháp, biên tập và / hoặc kỹ thuật.

Vùng Ile-de-France sẽ thông báo cho Người dùng bằng e-mail và mời anh ta đồng ý với các thay đổi.

Trong trường hợp Người dùng không chấp nhận Điều khoản mới, anh ta sẽ không còn có thể sử dụng Dịch vụ.

Điều 7 - Chấm dứt

Người dùng cũng như Vùng Ile-de-France có thể chấm dứt hợp đồng cho Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách truy cập Trang web và làm theo quy trình được cung cấp cho mục đích này.

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về các trường hợp người đó chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ.

Vùng Ile-de-France có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc hủy, mà không cần thông báo, tài khoản của bất kỳ Người dùng nào lạm dụng Dịch vụ hoặc sử dụng chúng không phù hợp. Việc đánh giá hành vi của Người dùng được bảo lưu theo quyết định riêng của Vùng Ile-de-France.

Điều 8 - Thỏa thuận liên quan đến bằng chứng

Các hệ thống máy tính và tệp máy tính là các phần chứng minh trong mối quan hệ giữa Vùng Ile-de-France và Người dùng.

Do đó, Vùng Ile-de-France có thể đưa ra một cách hợp lệ, cho mục đích của bất kỳ thủ tục tố tụng nào, dưới dạng bằng chứng, mọi dữ liệu, tệp, chương trình, bản ghi hoặc các mục khác, được nhận, truyền hoặc lưu trữ bằng hệ thống máy tính được vận hành bởi nó, trên bất kỳ phương tiện kỹ thuật số hoặc tương tự nào, và trình bày những thứ này, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.

Điều 9 - Không thể phân biệt

Việc bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Genera trở nên bất hợp pháp hoặc không thể thực thi sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản này.

Điều 10 - Giải quyết tranh chấp - Luật áp dụng - Quyền tài phán

Tất cả các bất đồng hoặc tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng và / hoặc Dịch vụ chung này, hiệu lực, giải thích, hiệu suất hoặc không thực hiện của chúng đều tuân theo luật pháp của Pháp, bất kể xuất xứ của Người dùng hoặc quốc gia nơi Người dùng truy cập https://www.qioz.fr nền tảng và bất chấp các nguyên tắc xung đột của pháp luật.

Trong trường hợp không có giải pháp hòa giải, các tranh chấp liên quan đến họ sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền của Paris, ngay cả trong trường hợp có lợi cho các bị cáo.