GIÁO VIÊN NGÔN NGỮ MỚI CỦA BẠN

With QIOZ.fr, learn languages for free with your favorite films, TV series and documentaries.

Bắt đầu học
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Tây Ban Nha
  • Tiếng Đức
  • Portuguese language
  • tiếng Trung

Học ngôn ngữ với các đoạn video và trò chơi.

Avec QIOZ, c’est facile et ludique de progresser en langue étrangère grâce à la vidéo. Peu importe votre niveau ou votre âge, apprenez gratuitement une ou plusieurs langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou le français.

Đăng kí

Tập phim TV, video nhạc, và bản tin dành cho học tập ngôn ngữ

QIOZ has over 1,500 learning units developed by language teachers and based on clips from movies, TV series, music videos or news reports...

Đăng kí

Huấn luyện viên riêng của bạn sẽ giúp bạn thích nghi các bài luyện tập phù hợp với mức độ và độ hứng thú.

Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã học chuyên sâu, huấn luyện viên của bạn sẽ luôn ở đó để hỗ trợ bạn và động viên bằng các nội dung ngang với tầm mức, sở thích và mục tiêu của bạn.

Đăng kí

Các bài kiểm tra được lên lịch thường xuyên sẽ kiểm tra tiến độ của bạn

Les tests de niveau de langue de QIOZ permettent de vous évaluer sur l’échelle de compétences du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) définie par l’Union européenne. QIOZ vous permet ainsi de définir votre niveau initial et d’évaluer vos progrès à intervalles réguliers.

Đăng kí

Ứng dụng di động

The iPhone and Android apps include all the QIOZ learning content, plus new features such as voice recognition for practicing pronunciation, new games for learning vocabulary in even more fun way, and an offline mode for use on public transport.

Xem trên Cửa hàng ứng dụng

App Store

Xem trên Google Play

Google Play