Tập phim TV, video nhạc, và bản tin dành cho học tập ngôn ngữ

Qioz có hơn 1500 phần học tập, được phát triển bởi các giáo viên ngôn ngữ, dựa trên các đoạn nhỏ từ phim, các bộ phim lẻ, video nhạc hay bản tin thời sự...

Đăng kí

Các bài kiểm tra được lên lịch thường xuyên sẽ kiểm tra tiến độ của bạn

Bài kiểm tra năng lực của Qioz đánh giá được khả năng học ngôn ngữ hiệu quả của bạn dựa trên thang CEFR (Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung của Châu Âu - Common European Framework of Reference for Languages) được phát triển bởi Liên Minh Châu Âu. Vì thế, Qioz tạo điều kiện để bạn có thể đánh giá được mức độ khởi đầu của bạn, và để đo tiến độ thông qua các chặng.

Đăng kí