ครูสอนภาษาคนใหม่ของคุณ

With QIOZ.fr, learn languages for free with your favorite films, TV series and documentaries.

เริ่มการเรียนรู้
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาเยอรมัน
  • Portuguese language
  • ภาษาจีน

เรียนภาษาด้วยคลิปหนังและเกม

Avec QIOZ, c’est facile et ludique de progresser en langue étrangère grâce à la vidéo. Peu importe votre niveau ou votre âge, apprenez gratuitement une ou plusieurs langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou le français.

สมัครใช้บริการ

ทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอ และรายงานข่าวสำหรับการเรียนภาษา

QIOZ has over 1,500 learning units developed by language teachers and based on clips from movies, TV series, music videos or news reports...

สมัครใช้บริการ

ครูส่วนตัวของคุณจะปรับแบบฝึกหัดของคุณให้เข้ากับระดับและความสนใจของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนในขั้นเริ่มต้นหรือขั้นสูง ครูผู้สอนของคุณจะคอยช่วยเหลือและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณโดยการเสนอแนะเนื้อหาที่เข้ากับระดับ ความสนใจและวัตถุประสงค์ของคุณ

สมัครใช้บริการ

กำหนดตารางการทดสอบของคุณเป็นประจำเพื่อติดตามพัฒนาการของคุณ

Les tests de niveau de langue de QIOZ permettent de vous évaluer sur l’échelle de compétences du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) définie par l’Union européenne. QIOZ vous permet ainsi de définir votre niveau initial et d’évaluer vos progrès à intervalles réguliers.

สมัครใช้บริการ

แอปมือถือ

The iPhone and Android apps include all the QIOZ learning content, plus new features such as voice recognition for practicing pronunciation, new games for learning vocabulary in even more fun way, and an offline mode for use on public transport.

ดูบน  App Store

App Store

ดูบน Google Play

Google Play