ในที่สุดคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเธอ

เริ่มการเรียนรู้
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาสเปน
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาโปรตุเกส
  • ภาษาจีน
  • LSF language

เรียนภาษาแล้วเพิ่มคำศัพท์ทางอาชีพของคุณ

ด้วย QIOZ, ทำให้การพัฒนาภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและสนุกต้องขอบคุณวิดีโอ เรียนภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน และภาษาฝรั่งเศสโดยไม่จำกัดระดับหรืออายุของคุณ

สมัครใช้บริการ

QIOZ High school

นอกจากนี้ QIOZ ยังมีให้โรงเรียนที่ใช้ monlycée.net
QIOZ สำหรับมัธยมจะช่วยให้นักเรียนและครูใช้แพลตฟอร์มในชั้นเรียนได้

ล็อกอินผ่านทาง monlycée.net

แอปมือถือ

แอป iPhone และ Android จะมีเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมดของ QIOZ รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น การจดจำเสียง สำหรับฝึกการออกเสียง เกมใหม่ ๆ สำหรับการเรียนคำศัพท์ในแบบที่สนุกยิ่งขึ้น และโหมดออฟไลน์สำหรับใช้ในการขนส่งสาธารณะ

ดูบน  App Store

App Store

ดูบน Google Play

Google Play

ทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอ และรายงานข่าวสำหรับการเรียนภาษา

QIOZ มีหน่วยการเรียนรู้กว่า 1,500 หน่วยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยครูสอนภาษาและจากคลิปหนัง ทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอหรือรายงานข่าว...

สมัครใช้บริการ

ครูส่วนตัวของคุณจะปรับแบบฝึกหัดของคุณให้เข้ากับระดับและความสนใจของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เรียนในขั้นเริ่มต้นหรือขั้นสูง ครูผู้สอนของคุณจะคอยช่วยเหลือและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณโดยการเสนอแนะเนื้อหาที่เข้ากับระดับ ความสนใจและวัตถุประสงค์ของคุณ

สมัครใช้บริการ

กำหนดตารางการทดสอบของคุณเป็นประจำเพื่อติดตามพัฒนาการของคุณ

การทดสอบประเมินระดับบน Qioz จะประเมินความสามารถทางภาษาของคุณตามการวัดของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยสหภาพยุโรป QIOZ จึงช่วยทำให้คุณสามารถระบุระดับความสามารถเบื้องต้นของคุณได้ และเพื่อวัดพัฒนาการของคุณได้เป็นประจำ

สมัครใช้บริการ