ทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอ และรายงานข่าวสำหรับการเรียนภาษา

Qioz มีหน่วยการเรียนรู้กว่า 1,500 หน่วยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยครูสอนภาษาและจากคลิปหนัง ทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอหรือรายงานข่าว...

สมัครใช้บริการ

กำหนดตารางการทดสอบของคุณเป็นประจำเพื่อติดตามพัฒนาการของคุณ

การทดสอบประเมินระดับบน Qioz จะประเมินความสามารถทางภาษาของคุณตามการวัดของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยสหภาพยุโรป Qioz จึงช่วยทำให้คุณสามารถระบุระดับความสามารถเบื้องต้นของคุณได้ และเพื่อวัดพัฒนาการของคุณได้เป็นประจำ

สมัครใช้บริการ