เกี่ยวกับ

QIOZ เป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาที่ใช้ได้ฟรีซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Ile-de-France Region สำหรับพลเมืองของภูมิภาค เป็นวิธีการสอนที่มีการปรับปรุงใหม่และสนุก โดยใช้คลิปจากหนังและทีวีซีรีย์ มิวสิกวิดีโอ และสารคดี

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน และเลือกเรียนภาษาต่อไปนี้: ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส ไม่มีข้อกำหนดความสามารถทางภาษาขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ จะมีการนำเสนอหลักสูตรและครูผู้ช่วยเสมือนสอนควบคู่ไปกับคุณในระหว่างกระบวนการเรียน การทดสอบวัดระดับเป็นประจำจะช่วยวัดความก้าวหน้า และค่อย ๆ พัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้ใช้ซึ่งสามารถประเมินได้ตามมารฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

การให้สิทธิเข้าถึง QIOZ ฟรีของ Ile-de-France Region เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของคณะกรรมการที่จะทำให้ Île-de-France เป็นภูมิภาคที่พูดได้หลายภาษาในปี 2022 อัตราการว่างงาน โอลิมปิกเกม 2024 และ Brexit เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายจำนวนมากที่ไม่อาจเผชิญหน้าได้โดยไม่มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น

ภูมิภาคยังอาศัยโรงเรียนมัธยมเพื่อเพิ่มความสามารถทางภาษาต่างประเทศให้กับคนรุ่นหนุ่มสาวและเพื่อพัฒนาภูมิภาคให้มีความน่าสนใจ รัฐบาลภูมิภาคจึงได้ทำการพัฒนาข้อเสนอบริการทางการศึกษาระหว่างประเทศนี้ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างนักเรียนให้กับภาคส่วนระหว่างประเทศและห้องเรียนสองภาษานี้จำนวน 20,000 คนในโรงเรียนมัธยมของรัฐในภูมิภาคปารีสในปี 2020 นี่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดโรงเรียนมัธยมนานาชาติใหม่สามแห่งใน Île-de-France โดยเริ่มในปีการศึกษา 2021