O

QIOZ to bezpłatna platforma do nauki języków, opracowana przez region Ile-de-France dla mieszkańców tego regionu. Podejście pedagogiczne zastosowane na stronie jest nowatorskie i zabawne, oparte na fragmentach filmów i seriali telewizyjnych, teledyskach i filmach dokumentalnych.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usługi ze swojego komputera, tabletu lub smartfona oraz uczyć się jednego lub kilku następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. Nie jest wymagany minimalny poziom biegłości językowej. W zależności od celów i potrzeb Użytkownika, proponowane są konkretne moduły, a procesowi nauki towarzyszy wirtualny trener. Postępy mierzą regularne testy umiejętności językowych, a rozwijająca się biegłość językowa Użytkownika może być oceniana zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Udzielenie mieszkańcom regionu Ile-de-France bezpłatnego dostępu do QIOZ jest częścią szerszej zakrojonych planów uczynienia Île-de-France regionem wielojęzycznym do roku 2022. Stopa bezrobocia, Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku i Brexit to tylko niektóre z wielu wyzwań, którym nie można stawić czoła bez znajomości języków obcych.

Na zwiększenie znajomości znajomości języków obcych wśród ludzi młodych w tym regionie, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu mają również wpływ miejscowe szkoły. Władze regionalne rozwijają swoją międzynarodową ofertę edukacyjną, mając na celu do roku 2020 stworzenie 20.000 miejsc dla studentów w sekcjach międzynarodowych i dwujęzycznych klasach publicznych szkół średnich w regionie paryskim. Obejmuje to również otwarcie trzech nowych międzynarodowych szkół średnich w Île -de-France przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021.