Về trang

QIOZ là một giao diện học ngôn ngữ miễn phí, được phát triển bởi Khu vực Ile-de-France cho người dân ở đây. Phương tiếp cận giáo dục của nền tảng này rất tiến bộ và thú vị, dựa trên các video clip từ các bộ phim và sêri truyền hình, các video âm nhạc, và phim tài liệu.

Người dùng có thể truy cập, sử dụng dịch vụ thông qua máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của họ, và có thể chọn học một hoặc nhiều ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Không có mức độ thành thạo ngôn ngữ tối thiểu được yêu cầu. Tùy thuộc vào mục tiêu và nhu cầu của người dùng, các mô-đun cụ thể được đề xuất và một huấn luyện viên ảo sẽ đi kèm trong suốt quá trình học tập. Các bài kiểm tra tiến độ thông thường có thể đánh giá sự tiến bộ và mức độ thành thạo ngôn ngữ của người dùng có thể được đánh giá theo các tiêu chuẩn của Khuôn mẫu tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

Tạo điều kiện cho cư dân của Vùng Ile-de-France có thể truy cập vào QIOZ miễn phí là một phần nhỏ của niềm mong mỏi to lớn hơn nhằm biến Ile-de-France thành một khu vực đa ngôn ngữ vào năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp, Thế vận hội Olympic 2024 và Brexit chỉ là một vài trong số rất nhiều thách thức không thể giải quyết nếu không thành thạo sử dụng ngôn ngữ nước ngoài.

Khu vực này cũng dựa vào các trường trung học để tăng cường trình độ thành thạo ngoại ngữ của các bạn trẻ để từ đó có thể tăng thêm sự hấp dẫn của Khu vực. Do đó, chính quyền đang phát triển dịch vụ giáo dục quốc tế, với mục tiêu tạo ra 20.000 vị trí sinh viên trong các khu vực quốc tế và các lớp song ngữ tại các trường trung học công lập ở Khu vực Paris vào năm 2020. Nó cũng bao gồm việc thành lập ba trường trung học quốc tế mới ở Ile-de-France vào đầu năm học 2021.