ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

QIOZ เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.qioz.fr ("เว็บไซต์") ที่จัดการควบคุมโดย Ile-de-France Region ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400) ด้วยหมายเลขการจดทะเบียน SIREN เลขที่ 237 500 079 วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ เยอรมัน สเปน และภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ) ฟรีให้กับผู้ที่พำนักอยู่ใน Ile-de-France ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทุกคน

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง) เหล่านี้คือเพื่อนิยามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้ระหว่างผู้ใช้ (ตามที่ได้นิยามไว้ในมาตราที่ 1 ) กับ Ile-de-France Region ข้อตกลงเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงตามสัญญาสำหรับระยะเวลาที่ไม่จำกัด การเริ่มต้นสัญญาด้วยการยอมรับข้อตกลงของผู้ใช้

โดยการคลิก “สมัครใช้บริการ” ที่ https://www.qioz.fr , ผู้ใช้ยอมรับว่าได้อ่านข้อตกลงและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้เยาว์ที่มีอายุขั้นต่ำ 15 ปีจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยการได้รับอนุญาตจากบุคคลที่มีอำนาจเป็นผู้ปกครองของตนเพื่อให้ได้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการและผู้มีอำนาจเป็นผู้ปกครองได้ยอมรับที่จะเป็นผู้รับประกันเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยาว์ การใช้บริการที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เยาว์ที่มีอายุขั้นต่ำ 15 ปีบริบูรณ์จะดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบเต็มที่ของผู้ที่มีอำนาจในการปกครองของผู้เยาว์

จะไม่มีการยกเว้นเงื่อนไขใดด้วยการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรของ Ile-de-France Region ที่จะทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปได้ ตามการตัดสินชี้ขาดตามมาตรา 1119 ย่อหน้า 3 ของประมวลกฎหมายแพ่ง จะไม่มีการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปได้โดยไม่มีการแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ile-de-France

มาตราที่ 1 – คำนิยาม

เว้นแต่จะได้มีการนิยามไว้ในส่วนอื่น ดังนั้นคำที่เขียนด้วยพิมพ์ใหญ่และสำนวนที่ใช้ต่อจากนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

บริการ หมายถึง แพลตฟอร์มการเรียนภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการฟรี

∙ "ผู้ใช้" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ใช้งานเว็บไซต์

รหัสผ่าน : คำว่า “รหัสผ่าน” เป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้จะเก็บเป็นความลับ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ร่วมกันกับชื่อผู้ใช้ของตน พิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ได้

มาตราที่ 2 – การดำเนินการเว็บไซต์

2.1 สิทธิ์ในการรับบริการ

เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการ ผู้ใช้อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ใช้จะต้องมีความสามารถตามกฎหมายครบสมบูรณ์ ผู้เยาว์ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจในการปกครองเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

2.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้

ในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ https://www.qioz.fr โดยการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้หรือผ่านการเชื่อมต่อทาง LinkedIn จากนั้นผู้ใช้จะใส่ข้อมูลการล็อกอินของตน (ชื่อผู้ใช้ รัหสผ่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP ที่ได้เชื่อมต่อครั้งแรก) รหัสไปรษณีย์ กลุ่มอายุ หมวดอาชีพ, สาขาของกิจกรรม ระดับความสามารถทางภาษา แรงบันดาลใจในการเรียน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

โดยการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้หรือผ่านการเชื่อมต่อทาง LinkedIn จากนั้นผู้ใช้จะใส่ข้อมูลการล็อกอินของตน (ชื่อผู้ใช้ รัหสผ่าน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP ที่ได้เชื่อมต่อครั้งแรก) รหัสไปรษณีย์ กลุ่มอายุ หมวดอาชีพ, สาขาของกิจกรรม ระดับความสามารถทางภาษา แรงบันดาลใจในการเรียน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

ผู้ใช้แต่ละคนยอมรับที่จะสร้างบัญชีเพียงบัญชีเดียวที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ของตน

รหัสสำหรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ของการระบุตัวตนของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ Ile-de-France Region ทราบโดยทันที

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์รวมทั้งการใช้บริการจะยังคงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะของผู้ใช้

ในการทำให้มั่นใจถึงการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์ มีการระบุจำเพาะไว้ว่าเว็บไซต์จะมีการปรับให้เหมาะสมสำหรับ:

∙ ความคมชัดของหน้าจอทั้งหมด;

∙ เวอร์ชันล่าสุดของเบราว์เซอร์ Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari และ Opera;

∙ การตอบสนองของการใช้งานบนสมาร์ตโฟนและดิจิทัลแท็บเล็ต

สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม QIOZ ผ่านทางเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนตัวกลางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน

Ile-de-France Region ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การวัดใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการโต้แย้งของผู้ใช้ตามกฎหมายของภูมิภาคที่ได้บังคับใช้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนี้ สามารถระงับ แก้ไข แทนที่ ปฏิเสธการเข้าถึงหรือลบบัญชีผู้ใช้ได้

2.3 ระยะเวลาที่สามารถใช้บัญชีได้

บัญชีผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาสองปี

หากไม่มีการล็อกอินเป็นเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนติดต่อกัน Region-Ile-de-France จะส่งอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปิดบัญชีให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงระยะเวลาที่ใกล้จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้ภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงและการทำข้อมูลของผู้ใช้เป็นนิรนาม หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการล็อกอินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลานั้นจะทำการลบบัญชีของผู้ใช้ออกไป

หากบัญชีถูกลบ ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 2.2 ของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปนี้

ผู้ใช้สามารถขอให้ลบบัญชีของตนออกไปได้ตลอดเวลาโดยการส่งอีเมลไปตามที่อยู่อีเมลนี้: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 การดำเนินการบริการ

เว็บไซต์และการเข้าถึงบริการเปิดให้บริการฟรี

การสร้างบัญชีทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวซึ่งผู้ใช้จะพบข้อมูลต่อไปนี้:

- ระดับภาษาที่ได้รับในการผ่านการทดสอบประเมินระดับแต่ละระดับ;

- เส้นทางการเรียนรู้ของผู้ใช้ การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่ยังคงต้องทำ;

- เวลาที่ใช้ในการเรียนโดยรวม และเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม;

- ผลที่ได้รับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละรายการ;

- ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของผู้ใช้;

- มีการทำเครื่องหมายหน่วยการเรียนรู้เป็นรายการโปรด รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาหรือหน่วยที่ได้นำเสนอโดยแพลตฟอร์มตามผลการเรียนของผู้เรียน

ในการเข้าถึงบริการผู้ใช้ยอมรับที่จะรับอีเมลต่อไปนี้ซึ่งจะทำให้เส้นทางการเรียนของผู้ใช้มีความเฉพาะตัวมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้อาจติดต่อ QIOZ ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์

ผู้ใช้สามารถส่งต่อคำร้องเรียนใด ๆ โดยการเขียนถึงที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: info@qioz.fr

หากผู้ใช้ยอมรับ ผู้ใช้สามารถสมัครรับข่าวสารของ QIOZ จดหมายข่าวนี้จะมีการส่งอีเมลให้สมาชิกเป็นระยะ เป็นการสรุปข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนภาษาต่างประเทศที่เว็บไซต์ให้บริการ

2.5 ความรับผิดชอบของผู้ใช้

Ile-de-France Region มอบสิทธิ์ที่จำกัด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่มีความพิเศษ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ให้แก่ผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและการใช้บริการทั่วไปนี้สำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึง และใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ห้ามมิให้มีการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ที่ขัดกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และก่อให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

ห้ามมิให้ผู้ใช้กระทำการต่อไปนี้:

1. ในการถ่ายโอน เผยแพร่ แจกจ่าย ลงทะเบียนหรือทำลายเนื้อหาใด ๆ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นของ Ile-de-France Region เป็นการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ;

2. การสร้างโปรไฟล์ปลอม;

3. ในการให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อัปเดตข้อมูลอยู่เป็นประจำ;

4. ในการเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นการโจมตี มีความรุนแรงหรือส่งเสริมความรุนแรง หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง แบ่งชนชั้นหรือมีลักษณะก่อให้เกิดความหวาดกลัวชาวต่างชาติ เนื้อหาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้หรือขัดต่อจริยธรรมอันดี

5. ในการอ้างอิงหรือสร้างลิงก์ไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีจากเว็บไซต์ของ Ile-de-France Region เว้นแต่จะมีการระบุความยินยอมจาก Ile-de-France Region ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร;

6. ในการได้มาซึ่งรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้คนอื่น ๆ;

7. ในการใช้ข้อมูล เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เพื่อเสนอบริการที่เป็นการแข่งขันกับเว็บไซต์;

8. ในการขาย แลกเปลี่ยนหรือทำเงินจากข้อมูล เนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือบริการที่เว็บไซต์ให้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Ile-de-France Region เป็นลายลักษณ์อักษร;

9. ในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดชิ้นส่วน ถอดรหัสหรือพยายามทำให้ได้มาซึ่งแหล่งที่มาของรหัสในการเชื่อมต่อกับทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ใช้เพื่อจัดให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน;

10. ในการใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อัตโนมัติหรืออุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ robot crawlers หรือวิธีการอื่น ๆ ในการเข้าถึง สำรวจ สกัดหรือตัวบ่งชี้หน้าเว็บเพจใด ๆ ของเว็บไซต์;

11. ในการทำอันตรายหรือพยายามทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ใน Ile-de-France Region การกระทำนี้รวมถึงการพยายามควบคุม สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายหรือเพื่อฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยหรือการวัดการยืนยันตัวตนโดยไม่ได้รับอนุญาต;

12. ในการปลอมแปลงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้าหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของ Ile-de-France Region;

13. ในการเลียนแบบรูปลักษณ์หรือปฏิบัติการของเว็บไซต์ เช่น โดยการสร้างการจำลองของมัน;

14. รบกวนหรือเข้าไปแทรกแซง Ile-de-France Region หรือบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเรียกร้องภาระงานที่ไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์หรือพยายามถ่ายโอนหรือใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านหรือบนเว็บไซต์

หากเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการตามความรับผิดชอบของตนได้ จะดำเนินการแสดงความรับผิดชอบในภายหลังเพื่อวัดความจำเป็นทั้งหมดเพื่อมิให้ Ile-de-France Region เสื่อมเสียชื่อเสียง

แพลตฟอร์มไม่ได้มีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลโฆษณา หรือโปรโมชั่นความสนใจส่วนตัว หรือกิจกรรมที่ขัดต่อการรักษาความเป็นไปของสาธารณะหรือสิ่งใด ๆ ที่ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

เพื่อเป็นการย้ำเตือน การละเมิดระบบหรือการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา Ile-de-France Region จะตรวจสอบการละเมิดดังกล่าวและสามารถเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายได้หากจำเป็นต่อผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว

ผู้ใช้มีหน้าที่ใช้งานเว็บไซต์ด้วยความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย ด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป และด้วยหลักการปฏิบัติในปัจจุบัน

มาตราที่ 3 ทรัพย์สินทางปัญญา

สถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ โดเมนเนม ซอฟต์แวร์ เนื้อหาและองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การคุ้มของโดยประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิครอบครองของบริษัทของ Ile-de-France Region และผู้รับเหมาร่วมของบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อมธิ์

ห้ามการดำเนินการแทนและ/หรือการทำซ้ำใด ๆ และ/หรือทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาและบริการที่ เว็บไซต์เสนอให้บริการไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเองโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก the Ile-de-France Region และจะก่อให้เกิดโทษจากการละเมิดได้

มาตราที่ 4 - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

จะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคลที่มีการส่งผ่านบนเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้เป็นผู้เริ่มต้นสำหรับการดำเนินการบริการสำหรับวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น เราใช้ข้อมูลของคุณตามความยินยอมของคุณเท่านั้นสำหรับการติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอีเมลผ่านระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การรับจดหมายข่าว และการตอบรับแบบสำรวจความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

เมื่อทำสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้บริการจะมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้:

- เพศ

- รหัสไปรษณีย์

- กลุ่มอายุ (15-25 ปี, 26-59 ปี, มากกว่า 60 ปี)

- หมวดอาชีพ

- สาขาของกิจกรรม

- ข้อมูลการล็อกอิน (ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, อีเมล, ที่อยู่ IP ที่ทำการเชื่อมต่อครั้งแรก)

- ข้อมูลการสมัครจากบุคคลที่สามเมื่อทำการเชื่อมต่อครั้งแรก (LinkedIn)

- ระดับความสามารถทางภาษา

- แรงบันดาลใจในการเรียน

- แดชบอร์ดออนไลน์เพื่อวิเคราะห์การทำงานของบริการ

ผู้ใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลนี้ซึ่งได้ยอมรับโดยการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจและเป็นลักษณะจำเพาะของการแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปและการอนุญาตให้ Ile-de-France Region ประมวลผลข้อมูล

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้ความหมายของกฎระเบียบในการป้องกันข้อมูลซึ่งเป็นข้อกำหนดของ Ile-de-France Region, ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), มีให้ดูได้สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@iledefrance.fr

มีเพียงตัวแทนของ Ile-de-France Region และผู้ให้บริการของบริษัทเท่านั้นที่จะใช้-ตามรายการข้อมูลด้านล่าง – มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณ:

HUMENSIS SAS, รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, หัวหน้าทีมเทคนิค

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, ซึ่งจัดเตรียมใบรับรองความรู้ด้านภาษา

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

โทรศัพท์: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของแพลตฟอร์ม

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์ 01 47 00 92 86

ACCESS42, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการเข้าถึงของแพลตฟอร์ม

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์: 09 72 45 06 14

LinkedIn, ทำให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มได้

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ผู้เข้าชมของเว็บไซต์ได้

https://matomo.org/contact/

Ile-de-France Region จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของมันเพื่อการจัดให้บริการ จะมีการเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

Ile-de-France Region ใช้คุกกี้และล็อกไฟล์เพื่อทำให้การใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้นและเพื่อทำให้ประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและสำหรับการดำเนินการบริการที่นำเสนอ สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเบาร์เซอร์อินเทอร์เน็ต

มีการจัดเตรียมการวัดทางเทคนิคและการจัดระบบที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งการเข้ารหัส การทำให้เป็นนิรนามและการจัดเตรียมกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ วิธีการทำงานอย่างเข้มงวดสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูล รวมทั้งความรับผิดชอบในการรักษาความลับตามสัญญาซึ่งได้บังคับใช้กับพนักงานและผู้รับเหมาของ Ile-de-France Region

ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของตนได้รวมทั้งมีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือจำกัดการดำเนินการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้พวกเขายังมีสิทธิ์ในการแชร์ ควบคุมและเคลื่อนย้ายข้อมูลของตนได้หากต้องการ การดำเนินการตามสิทธิ์เหล่านี้เพียงพอที่จะส่งคำร้องไปยัง donneespersonnelles@iledefrance.fr , การระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ใช้และให้ข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตัวตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เชื่อมต่อกับบริการมีการให้รายละเอียดไว้ใน นโยบายการจัดการข้อมูล ของเรา

มาตราที่ 5 –ภาระผูกพัน

5.1 เงื่อนไขทั่วไป

ในกรณีที่ Ile-de-France Region อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามรวมถึงการพลาดผลกำไรใด ๆ ไฟล์หรือข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเสียหาย

Ile-de-France Region จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการไม่ทำงานใด ๆ โดยผลจากเหตุสุดวิสัยตามที่ได้นิยามไว้โดยกฎหมายแห่งศาลฝรั่งเศสและศาลยุติธรรม

5.2 การใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

QIOZ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเป็นไปตามความเห็นชอบของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทบาทของ QIOZ จำกัดอยู่ในเงื่อนไขการบริการผู้ใช้ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษา ID ล็อกอินและรหัสผ่านของตน ผู้ใช้จะต้องใช้การวัดทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการเก็บรักษาความลับไว้อย่างสมบูรณ์

ผู้ใช้จะต้องทำให้มั่นใจว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้เว็บไซต์ QIOZ จะไม่รับประกันต่อผู้ใช้ที่สอดคล้องกันกับการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้หรือวางแผนในการใช้ด้วยกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศและเงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับ

QIOZ จะจัดเตรียมช่องทางที่เหมาะสมตามการจัดการของเว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพในการเข้าถึงบริการ แต่จะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องทำ

ยิ่งไปกว่านั้น QIOZ จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติใด ๆ ของเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเว็บไซต์ซึ่งเป็นการขัดขวางการเข้าถึงหรือลดระดับการเข้าบริการ

มีการเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและการขาดตอนของการเข้าถึงซึ่งอาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ได้ ดังนั้น Ile-de-France Region จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการให้บริการล่าช้าหรือการไม่มีบริการให้ใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีดังต่อไปนี้:

- การขาดตอนชั่วครู่อันเป็นความจำเป็นในการพัฒนา ดูแลรักษาหรือในกรณีของการอัปเดตไฟล์บางรายการของเว็บไซต์;

- ความยากของการดำเนินการหรือการขาดตอนชั่วขณะของเว็บไซต์ไม่เกี่ยวกับความประสงค์ของ QIOZ, แต่เป็นในกรณีของการขาดตอนของบริการของกระแสไฟฟ้าหรือการสื่อสารทางไกล;

- ความล้มเหลวหรือการทำงานผิดปกติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการถ่ายโอนข้อความหรือเอกสาร;

- การลบ ความไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ การถ่ายโอนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกกาลเทศะของเนื้อหาบรรณาธิการบนเว็บไซต์

- การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

QIOZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าขัดจังหวะ ระงับชั่วคราว หรือแก้ไขการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการบำรุงรักษา หรือด้วยเหตุผลอื่นใด โดยการขัดจังหวะจะไม่ทำให้เกิดภาระผูกพันหรือการชดเชยใด ๆ

มาตราที่ 6 – การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

Ile-de-France Region ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปในปัจจุบันได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมาย รูปแบบเชิงนิติธรรม บรรณาธิการและ/หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีทั้งหมด

Ile-de-France Region จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบทางอีเมลและเชิญผู้ใช้ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อตกลงใหม่ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป

มาตราที่ 7- การสิ้นสุดการใช้บริการ

ผู้ใช้และ Ile-de-France Region อาจจะยุติสัญญาการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์และทำตามขั้นตอนที่ได้ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้

ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เป็นผู้ยุติเงื่อนไขการใช้บริการ

Ile-de-France Region ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ใช้บริการไปในทางที่ผิด หรือใช้บัญชีโดยไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของ Ile-de-France Region

มาตราที่ 8 – ข้อตกลงเกี่ยวกับการพิสูจน์

ระบบคอมพิวเตอร์และไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ Ile-de-France Region

ดังนั้น Ile-de-France Region จึงอาจดำเนินการอย่างเหมาะสมมีเหตุผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการพิสูจน์ข้อมูล ไฟล์ โปรแกรม การบันทึกหรือรายการอื่น ๆ การรับ ถ่ายโอนหรือเก็บไว้โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการบนสื่อดิจิทัลหรืออนาล็อกใด ๆ และนำเสนอสิ่งเหล่านี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด

มาตราที่ 9- ความไม่สามารถแบ่งแยกออกได้

ในส่วนข้อเท็จจริงที่เงื่อนไขในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการสามารถบังคับใช้ได้ของเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ในข้อตกลงนี้

มาตราที่ 10 – การจัดการความขัดแย้ง – กฎหมายที่บังคับใช้ได้ – อำนาจในการตัดสินชี้ขาดของศาล

ข้อขัดแย้งหรือการไม่เห็นด้วยทั้งหมดอันเกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานและ/ หรือบริการทั่วไปนี้ ความสมบูรณ์ของข้อตกลง การตีความ การดำเนินการหรือไม่ดำเนินการจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งฝรั่งเศส โดยไม่สำคัญว่าประเทศต้นกำเนิดจะเป็นที่ใด ต้นกำเนิดของผู้ใช้หรือประเทศที่ผู้ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม https://www.qioz.fr แม้จะมีข้อขัดแจ้งตามหลักกฎหมาย

ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ จะนำข้อขัดแย้งขึ้นสู่ศาลปารีส แม้แต่ในกรณีของการสรุปการตัดสิน การอุทธรณ์หลักประกันหรือมีจำเลยมากกว่าหนึ่ง