අවසානයේදී, ඔබ ඇය මෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරනු ඇත

ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • ප්‍රංශ භාෂාව
  • ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
  • ජර්මානු භාෂාව
  • පෘතුගීසි භාෂාව 
  • චීන භාෂාව 
  • LSF language

භාෂා ඉගෙන ගන්න සහ ඔබේ වෘත්තීය වචන මාලාව පුළුල් කරන්න.

QIOZ සමඟ, වීඩියෝවලට ස්තුති වන්නට විදේශීය භාෂාවක ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම විනෝදජනක සහ පහසු කරයි. ඔබගේ මට්ටම හෝ වයස නොසලකා ඉංග්‍රීසි, ස්පාඥ්ඥ, ජර්මානු සහ ප්‍රංශ වැනි භාෂා ඉගෙන ගන්න.

ලියාපදිංචි වන්න

QIOZ High school

monlycée.net භාවිතා කරන පාසල් සඳහා ද QIOZ ලබා ගත හැකිය. 
  QIOZ හි උසස් පාසල් අනුවාදය මඟින් පන්ති කාමරයේදී සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ප්ලැට්ෆෝර්ම් එක භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

monlycée.net එක හරහා ලොග් වෙන්න

ජංගම යෙදුම්

අයිෆෝන් සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම්වල සියලුම QIOZ ඉගෙනුම් අන්තර්ගතයන් ඇතුළත් වන අතර උච්චාරණය පුහුණු කිරීම සඳහා හඬ හඳුනාගැනීම, වචන මාලාව වඩාත් විනෝදජනක ලෙස ඉගෙනීම සඳහා නව ක්‍රීඩා සහ පොදු ප්‍රවාහන මාධ්‍ය වලදී භාවිත කිරීම සඳහා මාර්ග අපගත මාදිලිය ඇතුළත් වේ.

ඇප් ස්ටෝර් හි බලන්න

App Store

ගූගල් ප්ලේ හි බලන්න

Google Play

භාෂා ඉගෙනීම සඳහා රූපවාහිනී කතා මාලා, සංගීත වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා

QIOZ හි භාෂා ගුරුවරුන් විසින් 1,500 කට අධික ඉගෙනුම් ඒකක සංවර්ධනය කර ඇති අතර චිත්‍රපට, රූපවාහිනී කතා මාලා, සංගීත වීඩියෝ හෝ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා වලින් ලබාගත් ඒවා මත පදනම්ව ...

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබේ පුද්ගලික පුහුණුකරු ඔබේ ව්‍යායාම ඔබේ මට්ටමට හා රුචිකත්වයට අනුවර්තනය කරයි

ඔබ ආරම්භකයකු හෝ උසස් ඉගෙන ගන්නෙකු වේවා, ඔබේ මට්ටම, රුචිකත්වයන් සහ අරමුණු වලට අනුකූලව අන්තර්ගතයන් යෝජනා කිරීමෙන් ඔබට සහාය වීමට සහ පෙළඹවීමට ඔබේ පුහුණුකරු සිටී.

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිතිපතා උපලේඛනගත පරීක්ෂණ

යුරෝපීය සංගමය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද CEFR (භාෂා සඳහා පොදු යුරෝපීය රාමුව) පරිමාණයට අනුව Qioz පිළිබඳ මට්ටමේ තක්සේරු පරීක්ෂණ ඔබේ භාෂා ප්‍රවීණතාවය ඇගයීමට ලක් කරයි. ඔබේ ආරම්භක මට්ටම නිර්වචනය කිරීමට සහ ඔබේ ප්‍රගතිය නියමිත වේලාවට මැනීමට QIOZ ඔබට හැකියාව ලබා දෙයි.

ලියාපදිංචි වන්න