Телевизионни  сериали, музикални клипове и новинарски репортажи за изучаване на езици

Qioz има над 1500 учебни единици, разработени от преподаватели по езици и базирани на клипове от филми, телевизионни сериали, музикални видеоклипове или новини ...

Регистрирай Се

Редовно планираните тестове за проследяване на напредъка ви

Тестовете за оценка на нивото на Qioz оценяват владеенето на езика в съответствие със скалата на CEFR (Обща Европейска Референтна Рамка за Езиците), разработена от Европейския съюз. По този начин Qioz ви позволява да дефинирате първоначалното си ниво и да измервате напредъка си на редовни интервали.

Регистрирай Се