VÁŠ NOVÝ UČITEĽ JAZYKA

S QIOZ.fr sa učíte jazyky zadarmo so svojimi obľúbenými filmami, televíznymi seriálmi a dokumentárnymi filmami.

Začnite učiť

Naučte sa jazyky pomocou filmových klipov a hier.

Vďaka Qiozu a videám je pokrok v cudzom jazyku zábavný a ľahký. Učte sa po anglicky, španielsky, nemeckyfrancúzsky bez ohľadu na vašu úroveň alebo vek.

Registrácia

Televízne seriály, hudobné videá a správy pre výučbu jazykov

Qioz má viac ako 1500 vzdelávacích jednotiek vytvorených učiteľmi jazykov a na základe klipov z filmov, televíznych seriálov, hudobných videí alebo správ...

Registrácia

Váš osobný tréner prispôsobí vaše cvičenia vašej úrovni a záujmom

Či už ste začiatočník alebo pokročilý študent, váš tréner je tu, aby vás podporoval a motivoval navrhovaním obsahu v súlade s vašou úrovňou, záujmami a cieľmi.

Registrácia

Pravidelne naplánované testy na sledovanie pokroku

Testy hodnotenia úrovne Qioz hodnotia vašu jazykovú spôsobilosť podľa škály CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky), ktorú vypracovala Európska únia. Qioz vám teda umožňuje definovať vašu počiatočnú úroveň a merať váš pokrok v pravidelných intervaloch.

Registrácia

Mobilné aplikácie

Aplikácie pre iPhone a Android zahŕňajú všetok vzdelávací obsah QIOZ a nové funkcie, ako napríklad rozpoznávanie hlasu pre precvičovanie výslovnosti, nové hry na učenie slovnej zásoby ešte zábavnejším spôsobom a režim offline na použitie vo verejnej doprave.

Zobraziť na App Store

App Store

Zobraziť na Google Play

Google Play