Televízne seriály, hudobné videá a správy pre výučbu jazykov

Qioz má viac ako 1500 vzdelávacích jednotiek vytvorených učiteľmi jazykov a na základe klipov z filmov, televíznych seriálov, hudobných videí alebo správ...

Registrácia

Pravidelne naplánované testy na sledovanie pokroku

Testy hodnotenia úrovne Qioz hodnotia vašu jazykovú spôsobilosť podľa škály CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky), ktorú vypracovala Európska únia. Qioz vám teda umožňuje definovať vašu počiatočnú úroveň a merať váš pokrok v pravidelných intervaloch.

Registrácia